Svetový deň sťahovavého vtáctva 2017: BUDÚCNOSŤ VTÁCTVA JE NAŠA BUDÚCNOSŤ

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2017: BUDÚCNOSŤ VTÁCTVA JE NAŠA BUDÚCNOSŤ

Rok čo rok na jar prilietajú, a na jeseň odlietajú, veľké kŕdle sťahovavých vtákov zo svojich zimovísk po trasách svojich predkov. Pre mnohé z nich je to dlhá, vyčerpávajúca a často nebezpečná cesta pri prekonávaní tisícov kilometrov. Pozdĺž svojej trasy sú migrujúce vtáky vystavené mnohým prírodným a umelým, človekom postaveným prekážkam. Musia prekonať nedostatok potravy, ťažkosti so zmenšujúcimi sa vhodnými územiami pri zastávkach, stretnutia s predátormi, nepriaznivé počasie, vysoké a rozľahlé pohoria, rozširujúce sa púšte či iné prírodné bariéry a ich nelegálne zabíjanie počas migrácie. Rekordérom v migrácii je napríklad pobrežník hrdzavý, ktorý dvakrát ročne prekonáva až 16 000 kilometrov.

Popis fotografia: Pobrežník hrdzavý vo svadobnom šate, zdroj: wikipédia

Myšlienka venovať deň sťahovavým vtákom pôvodne pochádza zo Spojených štátov amerických, kde v roku 1993 iniciovali prvý krát oslavy Svetového dňa sťahovavých vtákov. K oslavám sa v roku 2006 pridal aj Sekretariát Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva svojimi podujatiami v Afrike, Európe a v časti Ázii. Tak sa tento deň rozrástol do celosvetového pamätného dňa, oslavujúceho fenomén migrácie všetkých sťahovavých vtákov. Samotná kampaň je koordinovaná sekretariátmi Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (UNEP/CMS) a Dohodou o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (UNEP/AEWA).

logo ĽUDIA PO CELOM SVETE BUDÚ 10. MÁJA OSLAVOVAŤ SVETOVÝ DEŇ SŤAHOVAVÉHO VTÁCTVA (World Migratory Bird Day). Vo viac ako stovke krajín sveta sa budú konať rôzne podujatia v teréne, v školách, v parkoch, v zasadacích miestnostiach, vo vzdelávacích strediskách či chránených územiach organizovaním vzdelávacích programov, prednášok, exkurzií s pozorovaním vtáctva, vtáčích festivalov, výtvarných súťaží umeleckých výstav a iných verejných podujatí.

HLAVNÁ TÉMA V ROKU 2017

Už viac ako desať rokov Svetový deň sťahovavého vtáctva informuje o potrebe ochrany sťahovavých vtákov a ich biotopov, o hrozbách, ktorým čelia, o ich ekologickej dôležitosti a potrebe medzinárodnej spolupráce na ich zachovanie.

Hlavnou témou tohto ročníka je ICH BUDÚCNOSŤ JE NAŠA BUDÚCNOSŤ: zdravá planéta pre sťahovavé vtáky a ľudí.

Plagát k téme graficky vytvoril kolumbijský dobrovoľník Organizácie Spojených národov (OSN) Ferney Manrique Aragon. Komunikačný tím OSN pre životné prostredie CMS/AEWA vybral návrh, ktorý integroval tradičných austrálskych domorodcov a stredoamerických domorodých indiánov z Panamy a Kolumbie označovaných ako "kuna". Tradičné vtáčie maľby s farebnými vzormi symbolizujú spojenie medzi ľuďmi a prírodou, najmä kvôli dôležitému vzťahu medzi domorodými ľuďmi a životným prostredím. Okrem toho, diagonálny pohyb lietajúceho vtáka ukazuje rôzne štádiá migrácie druhov.

zena_z_pamany_predavajuca_odevy

Popis fotografie: Žena z Panamy predávajúca odevy

Tohtoročná téma súvisí s cieľmi Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj a zdôrazňuje vzájomnú závislosť ľudí a prírody, konkrétnejšie ľudí a sťahovavého vtáctva, keďže majú pre život tú istú planétu a rovnaké obmedzené zdroje.
Ľudská činnosť má negatívny vplyv na migráciu vtákov. Na migračných trasách a na významných lokalitách, ktoré využívajú, pribúdajú každý rok nové umelé bariéry ako sú elektrické vedenia, veterné elektrárne, televízne veže a stožiare mobilných telefónnych operátorov, sklenené okná a steny, vysoké budovy a iné konštrukcie. Tieto stavby spôsobujú kolízie, ktoré vedú k násilnej smrti mnohých vtákov.
Doby jarných príletov sa každoročne sledujú a zaznamenávajú odborníkmi a dobrovoľníkmi v rôznych databázach. Vďaka dlhoročnému zaznamenávaniu príletov, z ktorých môžeme analyzovať zmeny v čase príletu vtáctva, môžeme odhaliť zmeny spôsobené globálnym otepľovaním. Takže globálne zmeny v klíme, ktoré vnímame ako extrémne výkyvy počasia, ovplyvňujú aj zvieratá a rastliny, vrátane vtákov.
Cieľom kampane v roku 2017 je zvyšovať povedomie o potrebe udržateľného riadenia, manažmentu našich prírodných zdrojov, čo poukazuje na fakt, že zachovanie vtáctva je tiež rozhodujúce pre budúcnosť ľudstva. Téma svetového dňa sa odzrkadľuje aj v slogane nadchádzajúcej medzinárodnej konferencie zmluvných strán (CMS COP 12) pod vedením Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, ktorý znie: Ich budúcnosť je naša budúcnosť - trvalo udržateľný rozvoj prírody a ľudí.

SOS TESLA - ZACHRÁŇME BOCIANOV BIELYCH

slaughter_in_lebanon Napriek formálnemu zákazu lovu sa ročne zabije približne 2,6 milióna sťahovavých vtákov na svojej migračnej trase, ktorá prechádza cez Libanon, trasa ktorá je len 200 kilometrov dlhá. Zábava, trofeje a príležitostné jedlo sú dôvodom na zabitie týchto drahocenných vtákov.
Bohužiaľ, Tesla, bocian biely z Chorvátska, vybavený vysielačom GPS na sledovanie pohybu od júna 2016, sa na jeseň už nepripojí k ďalším bocianom na juhu. Bol zabitý v apríli tohto roku na severe Libanonu, na ceste späť do svojho domova v Národnom parku Lonjsko Polje v Chorvátsku. Zo štyroch chorvátskych bocianov vybavených sledovacími zariadeniami ako súčasť projektu SOS Stork, tri už nie sú nažive. Dúfame, že aspoň Leta, ktorá je stále nažive, úspešne dokončí tohtoročné jarné cesty.
Napriek tomu, že zákon o poľovníctve v Libanone bol prijatý už v roku 2004, nebol nikdy skutočne vykonaný, čiastočne preto, že okrem zákona bol zavedený trvalý zákaz lovu, zákaz, ktorý sa skončí v septembri tohto roku. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné strikt né presadzovanie zákona. Na to, aby bola libanonská obloha bezpečná, musia byť vtáky právne chránené a páchatelia musia byť prísne potrestaní.

slaughter_in_lebanon Bohužiaľ pre bociana Teslu je už neskoro. Toľko úsilia, času, nádejí a obáv skončilo jediným výstrelom neopatrného strelca. Preto chceme, aby sa meno Tesly stalo synonymom pre bezpečnosť libanonského neba; aby jeho smrť predstavovala začiatok novej éry bezpečného migrovania sťahovavých vtákov cez Libanon. Žiadame prísne a jednotné uplatňovanie zákona 580/2004 - Teslov zákon!
Pracujme spoločne na ochrane sťahovavého vtáctva a ich biotopov po celom svete! A nezabudnime, ich budúcnosť je naša budúcnosť!

Popis fotografie: Zastrelené rôzne druhy vtákov v Libanone.

Plagát Svetový deň sťahovavého vtáctva TU.

Štátna ochrana prírody SR sa zapojila do osláv Svetového dňa sťahovavého vtáctva prostredníctvom svojich organizačných útvarov.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizovala 21. apríla pre verejnosť podujatie Vtáčie vítanie jari v Lesoparku Chrasť v Žiline, na ktorom počas exkurzie mohli návštevníci poznávať druhy vtáctva podľa vzhľadu a hlasu. Dňa 25. apríla uskutočnila pre žiakov ZŠ Gorazda v Žiline prednášky a aktivity na tému Vtáčí život.

Správa TANAP zrealizovala 2.a 3. mája pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ Š. Mnoheľa v Poprade prednášku na tému vtáčie sťahovanie a migračné trasy vtákov spojenú s pozorovaním vtáctva pomocou monokulára. Dňa 12. mája uskutoční pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ Vagonárska v Spišskej Sobote a 16. mája pre žiakov 2. stupňa zo ZŠ Komenského vo Svite prednášku na tému vtáčie sťahovanie a o orlovi krikľavom, ktorý migruje z Liptova do Afriky a späť.

Správa Národného parku Slovenský raj zrealizovala 4. mája pre žiakov 1. stupňa ZŠ Sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi besedy na tému Zázraky vtáčieho spevu. Dňa 9. mája uskutočnila pre žiakov 2. stupňa ZŠ Štefana Kluberta v Levoči a 12. mája pre študentov Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi besedy na tému Zázraky vtáčieho spevu.

Správa Národného parku Muránska planina zrealizovala 27. apríla pre 250 žiakov materských, základných a stredných škôl v okrese Revúca v rámci Lesníckych dní v Revúcej v areáli budovy Lesov SR rôzne aktivity na tému bocian biely a bocian čierny, ako napr. prezentácia, pracovné listy a vypletanie bocianieho hniezda.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční 17. mája pre žiakov a učiteľov v areáli Spojenej školy internátnej v Snine prezentáciu na tému Modrá planéta - spoločný domov, spojenú s hravými náučno-výchovnými aktivitami, ako napr. výroba makiet vtákov na okná, živé pexeso, stopové dráhy.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty uskutočnila 9. mája pre žiakov 6 a 7. ročníka ZŠ vo Svidníku prezentáciu na tému Cesty sťahovavých vtákov spojenú s premietaním filmov Návrat dudka a Tajomstvo sťahovania vtákov a upozornila sa petíciu proti strieľaniu bocianov v Libanone.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty uskutočnila 28. apríla pre žiakov 2. a 3. ročníka zo ZŠ v Nemšovej prednášky na tému Kamarát bocian, v rámci ktorej sa dozvedeli o biológii a ochrane bociana bieleho a čierneho. Prednášky boli spojené s aktivitami ako napr. kreslenie bocianov, hľadačka potravy, krížovka, porovnávanie rozmerov a počúvanie zvukov vtákov.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov uskutoční 12. mája pre žiakov z MŠ a ZŠ Krásna lúka v okrese Sabinov besedu o sťahovavých vtákoch spojenú s poznávaním vtáčích hlasov.

Podujatie Vtáčie vítanie jari v Lesoparku Chrasť v Žiline, Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne, autor: M. Balciarová

Vypletanie bocianieho hniezda v rámci Lesníckych dní v Revúcej, Správa Národného parku Muránska planina, autor: B. Leštáková

Pozorovaním vtáctva pomocou monokulára žiakmi ZŠ Š. Mnoheľa v Poprade, Správa TANAP, autor: M. Proháczková

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy a propagácie
Zdroj:
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://spravatanap.sk/web/index.php
http://vtaky.sk
http://www.vtaciakriminalita.sk/
http://www.worldmigratorybirdday.org/content/winners-2016-video-contest-world-migratory-bird-day
https://www.change.org/o/sos_tesla

Všetky správy

December

Počuli ste, že...