Pozícia krajinár na zastupovanie počas materskej dovolenky

Pozícia krajinár na zastupovanie počas materskej dovolenky

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Latorica, Záborského 1760/1, Trebišov prijme pracovníka na pozíciu krajinár na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Požiadavky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa prírodovedného, environmentálneho, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania,
- znalosť práce v GIS aplikáciách,
- práca s počítačom na veľmi dobrej úrovni,
- znalosť jedného cudzieho jazyka,
- bezúhonnosť,
- vodičský preukaz typu B,
- vítaná prax v odbore.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať na ŠOP SR, Správa CHKO Latorica, Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov najneskôr do 18.05.2017 (uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 18.05.2017 na pečiatke doručovateľa).
Bližšie informácie na mailovej adrese kristina.voralova@sopsr.sk, 0911 085 686.

Všetky správy

Jún

Počuli ste, že...