Ecoregion SKAT - Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Ecoregion SKAT - Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Operačný program: INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020

Obdobie realizácie: 01.01.2020 – 31.12.2022

Projekt je zameraný na posilnenie environmentálnej výchovy a ekoturizmu v cezhraničnom priestore Slovenska a Rakúska, v oblasti dunajských luhov. 

Hlavným výstupom projektu je vybudovanie ekocentra v zrekonštruovanom kaštieli v Čunove, v ktorom bude zriadená interaktívna expozícia zameraná najmä na prírodu dunajských luhov, priestory pre tvorivé dielne a ubytovanie, multifunkčná sála, turisticko-informačné centrum, kancelárske priestory pre projektový tím a zamestnancov ekocentra.

Súčasťou projektu sú vzdelávacie programy pre školy so zameraním na ochranu prírody a biodiverzity, workshopy pre pracovníkov environmentálnej výchovy a pedagógov, letný ochranársky tábor pre deti, krúžok mladých ochrancov prírody, exkurzie pre školy a pracovníkov environmentálnej výchovy, informačné a propagačné podujatia pre verejnosť, brigády v chránených územiach (dobrovoľnícke dni), ako aj vydanie informačných a propagačných materiálov pre návštevníkov ekocentra a metodické materiály pre pracovníkov environmentálnej výchovy a pedagógov.

Hlavný prijímateľ

Bratislavský samosprávny kraj

Partneri

Nationalpark Donau-Auen GmbH

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Nationalpark Neusiedler See Seewinkel

Verein zur Förderung der Regionalentwicklung im Marchfeld

Video o plánovanom ekocentre: https://www.youtube.com/watch?v=bZaCzlKYdYQ

fgfg


Jún

Počuli ste, že...