INTERREG – CENTRAL EUROPE Programme

 

World Heritage BEECH Forests: emPOWERing and catalyzing an ecosystem-based Sustainable Development

 

Akronym:

 

 

BEECH POWER

Kód:

 

 

CE1340

Číslo úlohy ŠOP SR:

 

 

ŠOP 009808

Asociovaný partner projektu

Programová priorita:

3. Spolupráca na prírodných a kultúrnych zdrojoch pre udržateľný rast v Strednej Európe

 

Špecifický cieľ programovej priority

3.1 Zlepšiť integrované kapacity environmentálneho riadenia na ochranu a trvalo udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov

Obdobie trvania projektu:

01.04. 2019 – 31. 03. 2022

 

 

Celkový rozpočet projektu:

 

 

1 864 328,98 Eur

Rozpočet z ERDF:

 

 

1 525 058,32 Eur

Vedúci partner:

 

 

Eberswalde University for Sustainable Development (DE)

Partneri projektu:

 

 

 

 

1. European Wilderness Society (AT)

 

 

2. Kalkalpen National Park (AT)

 

3. Public Institution Paklenica National Park (HR)

 

4. Angermunde City Administration (DE)

 

5. Slovenia Forest Service (SL)

 

6. National Forest Centre (SK)

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a efektívnosť manažmentu lokality svetového dedičstva “Starobylé a pralesovité bukové lesy Karpát a iných regiónov Európy”, aby sa zabezpečila ekosystémová integrita jednotlivých zložiek. Partneri prijímajú ekosystémový a participatívny prístup a pracujú na rôznych administratívnych úrovniach s cieľom upevniť trvalo udržateľný regionálny rozvoj a vytvoriť replikovateľné a inovatívne modely pre bukové lesy svetového dedičstva a ich miestne okolie. S usmerneniami, stratégiami a odporúčaniami projekt vytvorí “Štandardy kvality bukového lesa” na podporu správ chránených území, verejných orgánov a aktérov občianskej spoločnosti v ich každodennej práci. Projekt bude pracovať so 6 rôznymi cieľovými oblasťami v 5 krajinách: Národný park Kalkalpen (AT), Národný park Paklenica (HR), Biosférická rezervácia Schorfheide-Chorin (DE), Národný park Poloniny (SK) a Snežnik-Ždrocle a Krokar (SI).

Oficiálna web-stránka pre program Interreg – CENTRAL EUROPE: 

https://www.interreg-central.eu/BEECH-POWER

Web-stránkabeechpower.eu

Facebook: https://www.facebook.com/BEECHPOWER/

Twitter: https://twitter.com/BEECHPOWER

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/beechpower/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxKbVfQ2sW48e-iNktr6RHw

Výstupy projektu:

D.T2.1.3-Conflict-management-strategy_final (1)-F (2).pdf

D.T2.1.3-Conflict-management-strategy_final (1)-F.pdf

D.T2.3.1-Joint-assessment-of-current-forest-management-situation_final_PR (1)-F.pdf

GovStrat1_stakeholder-involvement-and-participation (1)-F.pdf

GovStrat2_sustainable-regional-development (1)-F.pdf

O.T2.1-Active-involvement-Strategy-F.pdf

 


Apríl

Počuli ste, že...