RCOP Bratislava

sopsr_blava adresa :
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
tel. :
02/642 830 82
fax :
02 5937 53 81


Marec

Počuli ste, že...