Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch

Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch

Základné údaje o projekte
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná oblasť:
Životné prostredie a infraštruktúra
Kód projektu:
ŠFM 05090001
Termín realizácie projektu:
10/2011 - 11/2016
Celkové výdavky na projekt (v EUR):
2 640 220,00 EUR
Príspevok Švajčiarskeho finančného mechanizmu ( v EUR
2 162 888,00 EUR
Dalšie informácie:
Opis projektu: stiahni [doc]
Časový harmonogram projektu: stiahni [xls]
Stránka projektu:
http://www.sopsr.sk/svajciarsky-web/

logo_sv_projekt


Október

Počuli ste, že...