Vybudovanie chovu huculov na Muránskej planine

Vybudovanie chovu huculov na Muránskej planine

Správa NP Muránska planina má snahu aktívne podporovať rozvoj trvaloudržateľného turizmu v regióne národného parku a prispievať tak k regionálnemu rozvoju územia.

Projekt "Vybudovanie chovu huculov na Muránskej planine" má tri hlavné ciele:
1. Vybudovanie chovu huculov na Muránskej planine
2. Manažment biotopov národného a európskeho významu
3. Podpora regionálneho rozvoja a trvaloudržateľného turizmu.

Očakávané výsledky:
1. Prínos k zachovaniu pôvodného karpatského plemena koní hucul
2. Zachovanie vzácnych druhov lúčnych biotopov vrátane typických druhov rastlín a živočíchov a tradičnej krajinnej štruktúry
3. Turistická ponuka pre návštevníkov NP
4. Príspevok k regionálnemu rozvoju v regióne NP

Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie 2010 ? 2012.

Projekt sa realizuje s podporou nadácie Heidehofstiftung, GmbH z Nemecka (http://www.Heidehof-Stiftung.de) vo výške 40.600 EUR.


Júl

Počuli ste, že...