Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z priepastí Slovenského a Važeckého krasu


August

Počuli ste, že...