Bioregio Carpathians: Integrovaný manažment biologickej a krajinnej diverzity pre trvalo udržateľný regionálny rozvoj a ekologickú konektivitu v Karpatoch

Projekt BIOREGIO je zameraný na zlepšenie integrovaného manažmentu karpatských chránených území a prírodných hodnôt v nadnárodnom kontexte.
Projekt podporuje harmonizovaný mamažment prírodných hodnôt a chránených území včlenením zainteresovaných subjektov do mamažmentu krajiny a stavaním na už existujúcej spolupráci karpatských krajín na základe Karpatského dohovoru, jeho Protokolu o biodiverzite a na základe iných cezhraničných aktivít a iniciatív.

Stránka projektu: http://www.bioregio-carpathians.eu


September

Počuli ste, že...