Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi

Názov projektu: Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi

Akronym: LIFE Microtus II 

Začiatok projektu: 01.09.2018

Koniec projektu: 31.08.2025 

Koordinujúci príjemca: Bratislavské regionálne ochranárske združenie 

Pridružení prijemcovia:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Štátna ochrana prírody SR
Nationalparkgesellschaft Neusiedler See-Seewinkel (AT)
Pisztráng Kör Waldorf Természetjáró és Természetvédő Egyesület (HU) 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (HU)

Stránka projektu: https://broz.sk/projekty/


Október

Počuli ste, že...