Optimalizácia zabezpečovania manažmentu lokalít sústavy Natura 2000 v pôsobnosti Juhočeského kraja a na južnom Slovensku

Názov projektu:

Optimalizácia zabezpečovania manažmentu lokalít sústavy Natura 2000 v pôsobnosti Juhočeského kraja a na južnom Slovensku

Akronym:

LIFE SOUTH 

Začiatok projektu:

01.09.2017 

Koniec projektu:

30.06.2024 

Koordinujúci príjemca:

Juhočeský kraj (Česká republika) 

Pridružení prijemcovia:

BROZ

Štátna ochrana prírody SR

Onyx (Česká republika) 

Krajské školní hospodářství (Česká republika)

Stránka projektu:

http://www.south-life.cz/

September

Počuli ste, že...