LIFE Energia v krajine - elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000

Akronym:
LIFE Energia Začiatok projektu:
01.09.2014
Koniec projektu:
1.12.2019
Koordinujúci príjemca:
RPS - Ochrana dravcov na Slovensku
Pridružení prijemcovia:
Štátna ochrana prírody SR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Východoslovenská distribučná, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.

Stránka projektu:
www.lifeenergia.sk


Marec

Počuli ste, že...