Skôr než bude neskoro – invázny druh sršeň ázijský

Skôr než bude neskoro – invázny druh sršeň ázijský

Dňa 23.2.2023 sa v Prahe konala v rámci projektu Erasmus+ medzinárodná konferencia „Skôr než bude neskoro – sršeň ázijský“. Konferencia sa konala pod záštitou Pracovnej spoločnosti nástavkových včelárov a v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Bánošom v Banskej Bystrici, ktorá bola zároveň hlavným garantom projektu.  

Sršeň ázijský (Vespa velutina nigrithorax) je invázny druh,  introdukovaný do Európy pravdepodobne prostredníctvom lodnej dopravy, prvýkrát spozorovaný v juhozápadnom Francúzku (2004). Druh prudko zvyšuje svoju populáciu a rýchlo sa šíri, najmä pozdĺž vodných tokov. V západne Európe sa už niekoľko rokov úspešne rozmnožuje. V súčasnosti už bol potvrdený z Nemecka, Belgicka, Holandsko, Švajčiarsko, Talianska, Španielska aj Portugalska. 

Na Slovensku zatiaľ potvrdený nebol a nebol potvrdený ani v susedných štátoch ako je Česká republika, Rakúsko a Maďarsko. V každom prípade sršeň ázijský predstavuje hrozbu pre opeľovače a včelárov, pretože napáda a živí sa včelami ako aj ostatným hmyzom, menším od neho. Napádajú priamo aj samotné včelstvá a majú tendenciu obsadzovať včelíny. Naše európske včely sa proti ním nedokážu brániť. Zároveň tento druh invázneho sršňa ohrozuje ovocinárov znehodnocovaním ovocia  a jeho požieraním a predstavuje tiež potenciálnu hrozbu pre alergikov.  


sršen ázijský, Zdroj: Biológia a správanie sa sršňa ázijského, Proková a Šníder

Sršeň ázijský je o niečo menší, než jeho európsky príbuzný sršeň, má výrazne žlté nohy a sfarbenie na hlave a hrudi je prevažne čierne so širokým oranžovým pásom na brušku.

Zaujímavosťou je, že stavia dve hniezda – jedno jarné menšie si stavia prezimovaná kráľovná a keď vychová dostatok robotníc, tak si postavia druhé, ktoré sa rýchlo rozrastá a je oveľa  väčšie. Poznávacím znamením je vchod z boku. (náš sršeň má vchod do hniezda zdola)

Na konferencii zazneli prednášky na tému biológie a monitoringu sršňa ázijského, skúsenosti z jeho likvidáciou vo Francúzsku, informácia o jeho likvidácii zo strany hasičov v ČR ako aj úloha včelárskych spolkov pri šírení informácií o ňom.


Konferencia v Prahe k sršňovi ázijskom, Zdroj: Ivana Havranová, ŠOP SR
 
V rámci projektu bol vydaný aj informačný leták o sršňovi ázijskom a príručka o biológii, monitorovaní a možnosti jeho kontroly a prevencie šírenia:

 
Viac informácií o tomto inváznom druhu je možné získať na https://invaznedruhy.sopsr.sk/srsen-azijsky-vespa-velutina-nigrithorax/

Jeho potenciálny výskyt je možné nahlásiť na internetovej stránke Štátnej ochrany prírody SR cez systém rýchleho varovania:

Výskyt sršňa ázijského, Zdroj: Biológia a správanie sa sršňa ázijského, Proková a Šnídersršen ázijský, Zdroj: Toxicology.cz


Video príspevok v TV novinách televízie Markíza si môžete pozrieť tu: 


Príspevok spravovala Ing. Ivana Havranová, vedúca oddelenia zoológie ŠOP SR
Ilustračná úvodná fotografia: sršen ázijský, Zdroj: Biológia a správanie sa sršňa ázijského, Proková a Šníder
Všetky správy

December

Počuli ste, že...