Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :9130
Názov biotopu :Bukové a jedľové kvetnaté lesy
Priaznivý stav :84.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Sú to porasty nezmiešaných bučín a zmiešaných jedľovo-bukových lesov spravidla s bohatým viacvrstvovým bylinným podrastom, ktorý tvoria typické lesné tieňomilné rastliny s vysokými nárokmi na pôdne živiny (obr. 152). Vyskytujú sa na rôznom geologickom podloží na miernejších svahoch, na vlhkých pôdach dobre zásobených živinami. Pokiaľ nedochádza k hromadeniu opadu (lístia), tvorí sa kvalitný humus. Porasty sú charakteristické vysokým zápojom drevín, v podhorských bučinách často chýba krovinové poschodie alebo je iba slabo vyvinuté. Pri hromadení bukového opadu je typická nízka pokryvnosť bylinného poschodia len do 1,5 %. V rámci Slovenska je to najrozšírenejší typ biotopu pokrývajúci rozsiahle plochy od Malých Karpát až po Východné Karpaty.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0005 Drieňová
SKUEV0008 Repiská
SKUEV0009 Koryto
SKUEV0013 Stráž
SKUEV0015 Dolná Bukovina
SKUEV0016 Košariská
SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0036 Litava
SKUEV0043 Kamenná
SKUEV0044 Badínsky prales
SKUEV0045 Kopa
SKUEV0047 Dobročský prales
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0108 Ordzovianske dubiny
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0110 Levočské dubiny
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0138 Livinská jelšina
SKUEV0150 Červený grúň
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0186 Mláčky
SKUEV0188 Pilsko
SKUEV0189 Babia hora
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0197 Salatín
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0199 Plavno
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0202 Trešková
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0204 Homoľa
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0206 Humenská
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0230 Makovica
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0240 Kľak
SKUEV0241 Svrčinník
SKUEV0243 Orava
SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok
SKUEV0245 Boky
SKUEV0248 Močidlianska skala
SKUEV0249 Hrbatá lúčka
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Sitno
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0281 Tŕstie
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0296 Turková
SKUEV0298 Brvnište
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0300 Skribňovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0304 Oravská vodná nádrž
SKUEV0305 Choč
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0339 Pieninské bradlá
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0344 Starovodské jedliny
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0351 Folkmarská skala
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0354 Hnilecké rašeliniská
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0377 Lukovský vrch
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0383 Ponická dúbrava
SKUEV0384 Klenovské Blatá
SKUEV0385 Pliškov
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0388 Vydrica
SKUEV0400 Detviansky potok
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0565 Prieľačina
SKUEV0569 Považský Inovec
SKUEV0578 Jachtár
SKUEV0593 Sokolec
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0657 Malý Polom
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0667 Slnečné skaly
SKUEV0730 Hodošov les
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0754 Stebnícka Magura
SKUEV0777 Starobystrické penovcové pramenisko
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0834 Ľadonhora
SKUEV0845 Bačkovská dolina
SKUEV0858 Horná skala
SKUEV0871 Biely kameň
SKUEV0872 Jedzina
SKUEV0881 Dubnička
SKUEV0883 Nitrické vrchy
SKUEV0892 Dolný Chlm
SKUEV0901 Havran
SKUEV0907 Peterklin
SKUEV0918 Volovské bučiny
SKUEV0922 Bubeník
SKUEV0924 Zbojnícka dolina
SKUEV0925 Aboď
SKUEV0926 Prostredná dolina
SKUEV0930 Lúčanská Fatra
SKUEV0932 Šimonka
SKUEV0937 Becherovská tisina
SKUEV0938 Rakytová hora
SKUEV0940 Hornádske lúky
SKUEV0941 Trebejovské skaly
SKUEV0966 Vinianska stráň
SKUEV0967 Modransko- tŕňanské pustáky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR