Ekovýchovný program Bocian 2022

Ekovýchovný program BOCIAN
21. ročník

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej Nadácie CICONIA realizuje v roku 2022 už 21. ročník Ekovýchovného programu Bocian

Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Na programe spolupracujeme s organizáciou SOS/BirdLife Slovensko.

Bocian biely je vďaka svojmu nenápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode.

Cieľom programu je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Spoznajú tak etológiu bociana, zdokonalia si ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získavanie údajov o stave populácie bociana bieleho.


Súťaž bola ukončená 30.9.2022, Vyhodnotenie súťaže nájdete na nasledovnom linku.

HLAVNÁ AKTIVITA

Pozorovanie vybraného hniezda bociana bieleho (Ciconia ciconia)

KTO? Žiaci (študenti) môžete sa zapojiť prostredníctvom svojich učiteľov, ale aj individuálne. Pozorovateľom môže byť jeden žiak alebo kolektív žiakov (študentov).

V prípade, že jedno hniezdo budete pozorovať ako kolektív, určí sa vedúci tímu pozorovateľov, ktorý bude zapisovať do karty hniezda údaje na základe pozorovaní od celého kolektívu. Kolektív zašle za jedno hniezdo len jednu spoločnú hniezdnu kartu. V poznámke sa  uvedie menovitý zoznam pozorovateľov.

AKO SA ZAPOJIŤ?

Staňte sa bádateľmi a pozorovateľmi, všímajte si všetky maličkosti, ktoré súvisia s príletom bocianov, prípravou hniezda, znáškou vajec, vyliahnutím mladých, ich prvé výlety z hniezda až po odlet bocianov.

Hniezdo môžete pozorovať kedykoľvek a akokoľvek často. Pozorujte priebeh hniezdenia bociana bieleho vo svojom blízkom okolí, pričom si zaznamenávajte významné udalosti na hniezde do ročnej evidenčnej karty hniezda, tzv. hniezdnej karty.

  • Do hniezdnej karty stručne zapisujte tie najzaujímavejšie postrehy z pozorovania diania na hniezde (prílet, párenie, znáška, liahnutie mláďat, kŕmenie a podobne). 
  • Môžete si ľubovoľne viesť aj podrobnejšie denné záznamy[pozri príklad J. Chytilová 2020 pdf]. 
  • Súčasťou vašej elektronickej zásielky môžu byť okrem hniezdnej kartyaj podrobnejšie denné záznamy jednotlivých pozorovaní či pozorovateľov.
  • Ku hniezdnej karte môžete taktiež priložiť fotky alebo videá.

Čistú ako aj vzorovú hniezdnu kartu a príklad denného záznamu si môžete stiahnuť v Materiáloch na stiahnutie (na konci ).

Pred zapojením sa do sčítania hniezd a mláďat bociana bieleho na Slovensku využite Obrazový manuál spravodajcu bocianov bielych [pdf] kde nájdete odporúčania a metodické rady k pozorovaniu bocianov.

DO KEDY?

Vyplnené hniezdne karty zašlite elektronicky do 30. septembra 2022 svojím regionálnym koordinátorom, ktorých kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu.

Ekovýchovný program BOCIAN trvá od 15. marca až do 30. septembra, aby bol podchytený celý priebeh hniezdenia, vrátane vyletenia mláďat a odletu bocianov na zimoviská.

OCENENIE

Vami zaslané informácie v hniezdnej karte budú vyhodnotené garantom programu RNDr. Miroslavom Fulínom CSc. a zverejnené na stránkach:

Zo zúčastnených jednotlivcov v tejto kategórii vyžrebujeme a oceníme v októbri 2022 troch, ktorí získajú od ŠOP SR vecné ceny:

  1. cena: Ruksak s turistickou výbavou (deka, termoska, čelovka)
  2. cena: Knižná publikácia - Veľká kniha o operených tvoroch
  3. cena: Turistická fľaša

Okrem uvedených, každé miesto získa:

  • EV program Bocian – metodický materiál s informačným spravodajom, pracovnými listami, spoločenskou hrou a inými kreatívnymi aktivitami
  • balíček propagačných materiálov ŠOP SR
  • propagačné materiály SOS/Birdlife (tričko, odznak, minikľúč vtákov, magnetka, CD, časopis Vtáky)

Každý účastník získa diplom a drobné propagačné predmety ŠOP SR, ZO SZOPK Bocian a SOS/Birdlife.

Zábery z bocianieho hniezda môžete sledovať aj priamo z life kamery v Slovenskom krase - 

https://www.kukaj.sk/web/projekt/214-bociany-brzotinhttp://npslovenskykras.sopsr.sk/


Adresár organizačných jednotiek ŠOP SR – regionálni koordinátori programu Bocian

ŠOP SR v Banskej Bystrici  – Ingrid Moravčíková Károlyová, ingrid.moravcikova@sopsr.sk

NP Slovenský kras – Andrea Balážová, andrea.balazova.sk@sopsr.sk

NAPANT –  Jana Kološtová, jana.kolostova@sopsr.sk

CHKO Cerová vrchovina – Veronika Rizova, veronika.rizova@sopsr.sk

CHKO Poľana – Anna Gondová, anna.gondova@sopsr.sk

RCOP Prešov – Marta Hrešová, marta.hresova@sopsr.sk

NP Malá Fatra – Alena Badurová, alena.badurova@sopsr.sk

NP Slovenský raj – Matej Pisarčík, matej.pisarcik@sopsr.sk

Pieninský národný park - Margaréta Malatinová,  margareta.malatinova@sopsr.sk

V prípade, že neviete, kam máte svoje pozorovania zasielať, obráťte sa na koordinátora Ekovýchovného programu Bocian za ŠOP SR, kontaktná osoba @Ingrid Moravčíková

Účasťou v programe súhlasíte so spracovaním osobných údajov [pozri pdf]

Tešíme sa na Vaše pozorovania, takisto reportážne príspevky a prajeme veľa zážitkov s bocianmi.

Materiály na stiahnutie:

Webové zdroje:

http://szopk.sk/?page_id=50

http://bociany.sk/

http://www.vtaky.sk/


Júl

Počuli ste, že...