OBNOVME NAŠU ZEM

Kampaň OBNOVME NAŠU ZEM

Zapojte sa do kampane ŠOP SR na sociálnej sieti v rámci Svetového dňa Zeme: Obnovme našu Zem. Buďme inšpiráciou pre zmenu klímy v našej obci, v meste, či na svojom malom mieste.

Potreba klimatickej bezpečnosti je v dnešnej dobe viac než potrebná. Zmena teplotného režimu krajiny sa dotýka každého z nás. Zmierňovať lokálne výkyvy počasia, súvisiace s úbytkom biodiverzity je -možné aj prostredníctvom ekosystémového zadržiavania dažďovej vody v krajine. Zabránením úbytku -aj dažďovej vody môžeme zlepšiť kvalitu vody v krajine, pretvárať krajinu, tak aby sa regenerovali prírodné zdroje, zlepšila sa termoregulácia krajina, prečistil sa vzduch od prachu a alergénov, chránilo sa územie pred povodňami, stratou pôdy, celkovo posilňovala sa biodiverzita.

Do kampane sa zapojíte, tak že:

Odfotíte:
dažďové, bioklimatické záhrady v obci, v meste, alebo priamo svoje záhrady s ostrovmi „divočiny“, zelené strechy, fasády, klimatické pásy v mestách, svoje zelené balkóny. Môžete pridať svoje nápady so zelenými, či vodnými inšpiráciami, čo podľa Vás má pozitívny vplyv na miestnu klímu, zlepšuje mikroklímu v letných horúčavách, pomáha zachytávať dažďovú vodu, či infiltrovať vodu do pôdy

Pridáte svoju fotografiu do komentárov na facebooku ŠOP SR.

Jeden súťažiaci môže zaslať maximálne tri príspevky / fotografie.

Do kampane sa môžete zapojiť od 22. 04. 2021 do 27. 04. 2021.

Vyhodnotenie:

Za najlepšiu fotografiu s vodnou, či zelenou inšpiráciou pre lepšiu klímu v meste (ktorú ste objavili, alebo na nej pracujete), v obci (aj na vašom dvore, či v škole) výherca získa ocenenie: balíček eko-propagačných predmetov.

GDPR pozri [pdf]

Inšpirujte sa:

Školské klimatické záhrady:
https://www.ucn.sk/rozhovory/skolske-klimaticke-zahrady-predstavuju-novy-sposob-environmentalneho-vzdelavania-deti

Daždová záhrada pri dome:
https://zelenazeleni.sk/ako-si-urobit-dazdovu-zahradu-pri-dome/

Zachytávanie dažďovej vody v meste, nápady:
https://sk.pinterest.com/pin/338825571955528275/


Jún

Počuli ste, že...