Správa CHKO Cerová vrchovina na stope glejovke americkej

Správa CHKO Cerová vrchovina na stope glejovke americkej

Každoročne otvárame tému inváznych druhov na území Slovenskej republiky s cieľom zvýšenia povedomia obyvateľov a vyzývame k odstraňovaniu a eliminovaniu šírenia do pôvodných biotopov. V minuloročnom článku, ktorý nájdete v priloženom linku sme bližšie vysvetľovali povinnosť starostlivosti o pozemky, ktorá vyplýva z legislatívy na ochranu poľnohospodárskych pozemkov, ale aj zo zákona o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (zákon č. 150/2019 Z.z. ako aj vyhláška č. 450/2019 Z.z.)

Štátna ochrana prírody SR dlhodobo monitoruje a rieši výskyt týchto rastlín, zamestnanci mapujú ich územie a zbierajú údaje o ich biológii, študujú vplyv prostredia na ich potenciál a testujú bezpečný spôsob odstraňovania týchto rastlín. Invázne druhy predstavujú hrozbu pre pôvodnú flóru tým, že majú potenciál rýchlo sa šíriť, zaberajú veľké plochy a narúšajú tak prirodzenú biodiverzitu územia. Na Slovensku evidujeme 7 druhov inváznych rastlín charakteristických pre naše územie a 36 druhov rastlín v rámci Európskej Únie, ktoré predstavujú ohrozenie pre pôvodné druhy a biotopy.
Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Cerová vrchovina sa počas leta 2022 intenzívne zaoberala problematikou glejovky americkej. Počas zhromažďovania informácií a mapovania územia výskytu vznikol zaujímavý dokument, ktorý nájdete kliknutím na tento odkaz.Asclepias syriaca – glejovka americká

Trváca bylina so sivasto chlpatou byľou, zvyčajne len málo rozkonárenou alebo nerozkonárenou, ktorá pri poranení roní bielu šťavu. Rastlina dorastá až do výšky 2 metre. Má hrubý dužinatý plazivý podzemok, z ktorého vyrastajú nové byle. Je to skôr teplomilnejší druh, ktorý sa na Slovensku šíri najmä v južných oblastiach Slovenska, popri poliach, viniciach, vodných tokoch a cestách. Listy sú protistojné, podlhovasto vajcovité, celistvo okrajové. Na vrchnej strane sú tmavozelené hladké, na spodnej strane husto sivasto chlpaté. Druh kvitne v júni až júli voňavými ružovými kvetmi, ktoré sú sústredené do vrcholových okolíkov polguľovitého tvaru. Plody majú tvar podlhovasto vajcovitých mechúrikov, v ktorých sa vytvoria semená s dlhým bielym páperím. Rozmnožuje sa generatívne (semenami, ktoré sa pomocou páperia ľahko šíria vetrom) aj vegetatívne (rozrastaním plazivého podzemku a tvorbou nových bylí). Rastlina je jedovatá.

Vhodným spôsobom odstraňovania je jeho pravidelné kosenie niekoľkokrát ročne, aby sa rastlina oslabila. Ak je zrealizované len jedno kosenie za rok, musí byť v období pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo prípadnému vytvoreniu semien a tým aj ďalšieho rozšírenia druhu.
Druh sa môže aj zaorávať, ak rastie na okraji polí. Pri menších porastoch je účinné aj vykopávanie alebo vytrhávanie rastlín. Vtedy je však potrebné odstrániť z pôdy celý podzemok, aby z ponechaného zvyšku rastlina opäť nevyrástla.
Využíva sa aj chemické odstraňovanie postrekom prípravkom na ochranu rastlín (herbicídom), prípadne tzv. kombinovaný spôsob odstraňovania, kedy sa porast najprv pokosí a nanovo narastené rastliny sa ešte v tom istom roku postriekajú herbicídom.

     
                            

Problematike sa budeme venovať aj počas nasledujúcich dní na našich sociálnych sieťach a bližšie Vás oboznámime s ďalšími druhmi inváznych rastlín Slovenska. 

Viac o problematike inváznych druhov nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR

Všeobecné infromácie - https://invaznedruhy.sopsr.sk/
Informačné materiály k jednotlivým inváznym druhom - https://invaznedruhy.sopsr.sk/informacne-materialy/
Zaujímavý príspevok o bolševníku obrovskom -  http://www.sopsr.sk/web/?cl=20549
Zaujímavý príspevok o pohánkovci- http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=101


 
Tlačovú správu spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
 Všetky správy

November

Počuli ste, že...