Zdravé parky, zdraví ľudia je heslom Európskeho dňa prírodných a národných parkov

Zdravé parky, zdraví ľudia je heslom Európskeho dňa prírodných a národných parkov

Európsky deň prírodných a národných parkov je spomienkou na vytvorenie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku 24. mája 1909. Prvýkrát ho v roku 1999 organizovala Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC) a má poukazovať na skutočnosť, že chránené územia sú cennou súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva. 

2020: Špeciálne online vydanie #ParksForHealth 

Keď sa federácia EUROPARC minulý rok rozhodla, že téma „Zdravé parky, zdraví ľudia“ bude témou Európskeho dňa parkov v roku 2020, nikdy by si nepomyslela, že to bude také adresné do dnešných dní. Vedeli sme však, že pozitívny kontakt s prírodou je dôležitý pre ľudské zdravie. Môže vytvárať pohodu, predchádzať problémom verejného zdravia a propagovať aktívny životný štýl. Parky (vidiecke, mestské a národné) a chránené územia majú dôležitú úlohu a to spájať ľudí s prírodou!

Parky nielen chránia naše cenné prírodné zdroje, ale prinášajú pozitívne zdravotné výsledky. Kontakt s prírodou je nevyhnutný pre ľudské zdravie a v stále viac urbanizovanej Európe musíme vytvoriť viac príležitostí pre občanov, aby sa mohli spájať a objavovať vonkajšie prírodné prostredie. Pozitívny kontakt s prírodou prináša vytváranie duševnej pohody a podporuje aktívny životný štýl.

Príroda a zdravie: úloha chránených území

Príroda Európy je prínosom pre zdravie človeka i spoločnosti. Existuje stále viac štúdií, že pobyt v prírodnom prostredí môže pomôcť chrániť pred zdravotnými problémami, či dokonca liečiť ich. Národné parky Európy a ďalšie chránené územia majú výborné predpoklady na podporu zdravia ľudí, ktorí v nich žijú alebo žijú blízko nich, alebo ktorí ich navštevujú. Sú to jedinečné miesta relaxu, či miesta pre aktívny oddych prostredníctvom outdorových aktivít.

Hoci sú dôležitými zónami oddychu pre ľudí, nezabúdajme, že sú aj domovom pre niektoré vzácne druhy živočíchov a rastlín. Národné parky zohrávajú zásadnú úlohu v úsilí o zachovanie prírody v jej rozmanitých formách. Neraz ide o záchranu špecifických biotopov a ekosystémov. Je dôležité vedieť, prečo sú naše národné parky výnimočné a chránené, pretože ak pochopíme ich unikátnosť, spoločne prispejeme k tomu, aby sme ich zachovali do budúcnosti. Chrániť môžeme iba to, čo poznáme a na čom nám záleží. Preto do budúcnosti aj pre naše zdravie je nevyhnuté zachovať tieto oázy zdravia.

Prečo potrebujeme zdravé chránené územia a parky ?

 • Chránené územia, parky chránia širokú škálu ohrozených druhov a biotopov. Zabezpečujú genetickú diverzitu (rôznorodosť), poskytujú druhom bezpečné miesto na rozmnožovanie sa a zvyšujú ich šance na prežitie, ked´ sú ohrozené chorobami a prírodnými zmenami.
 • Zdravé chránené územia uchovávajú obrovské množstvo CO2 a filtrujú vzduch, ktorý dýchame. Uskladňujú až približne 15 % uhlíka (Campbell a kol., 2008, v UNEP-PA a ClimateChange).
 • Zdravé chránené územia regulujú našu klímu, predchádzajú záplavám a prírodným katastrofám.
 • Zdravé chránené územia poskytujú čerstvú pitnú vodu, ktorá je životne dôležitá pre všetky druhy rastlín, živočíchov aj človeka a absolútne nevyhnutná pre naše poľnohospodárske a priemyselné systémy.
 • Zdravé chránené územia zabraňujú erózii pôdy tým, že chránia semená, zvyšujú úrodnosť pôdy a podporujú trvalo udržateľné poľnohospodárske postupy.
 • Európske parky a chránené územia sú jedinečné miesta, kde sa ľudstvo naučilo dosiahnúť duševnú pohodu a inšpiráciu.
 • Európske parky a chránené územia sú jedným z najnavštevovanejších miest pre outdorové aktivity a majú zásadnú úlohu pri podpore trvalo udržateľného cestovného ruchu.

Splav rieky Dunajec v Pieninskom národnom parku,autor: V. Kunštárová

Kľúčové posolstvá Európského dňa parkov:

 • Prístup k prírode je nevyhnutný pre dobrý mentálny rozvoj a fyzické zdravie človeka
 • Existuje veľa služieb, ktoré parky a chránené územia poskytujú, z ktorých má ľudské zdravie úžitok, od ukladania uhlíka, filtrácii vzduchu, regulácii hluku, zásobovanie potravinami až po poskytovanie ekosystémových služieb.
 • Je dokázané, že pozitívny kontakt s prírodou vytvára pohodu a podporuje aktívny životný štýl.
 • Parky, chránené územia a kontakt s prírodou podporujú duševný pokoj a znižujú stres.
 • Kontakt s prírodou znižuje sociálnu izoláciu a posilňuje súdržnosť spoločenstva.
 • Aj v čase súčasnej pandémie ochorenia COVID-19 zdravotnícke organizácie a psychológovia odporúčali pobyt na čerstvom vzduchu, vychádzku do parkov, aby v čase izolácie si ľudia udržali duševné zdravie a psychyckú pohodu.

Ako sa môžete zapojiť vy ?

 • Choďte na vychádzku do prírody, alebo si zašportujte v prírode a môžete zdieľať svoje fotky v prírode na sociálnych médiách s hashtagom #ParksForHealth
 • Môžete pozorovať vtáctvo, či hmyz.
 • Môžete si urobiť doma napríklad vyvýšené záhony, či bylinkovú špirálu, či dokonca ozeleniť si obývaciu izbu novými rastlinami.

V tento Európsky deň parkov potrebujeme viac ako inokedy predtým ukázať skutočnú hodnotu našich parkov a chránených území v Európe, pre ľudí i pre prírodu.

Veľké Biele Pleso a kežmarský štít vo Vysokých Tatrách, autor : J. Košťál

 

23. máj - Deň Karpatských parkov

V tento deň si pripomíname podpísanie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalom udržateľnom rozvoji Karpát – Karpatský dohovor, ktorý bol prijatý na 5. konferencii EHK OSN v Kyjeve v máji 2003. Slovenská republika podpísala dohovor 22. mája 2003 a platnosť nadobudol 4. januára 2006.  Spoločnou víziou strán Karpatského dohovoru je presadzovať komplexnú politiku a spoluprácu s cieľom zaručiť ochranu a trvalo udržateľný rozvoj Karpát. Zlepšenie kvality života, posilnenie miestnych     hospodárstiev a spoločenstiev a ochrana prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva by mali v Karpatoch ísť ruka v ruke.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety, oddelenie Školy ochrany prírody Varín

Zdroje: http://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...