Úvod

Medzinárodná únia pre ochranu prírody (IUCN)

IUCN je najstaršia a najväčšia celosvetová environmentálna organizácia. V súčasnosti združuje skoro 1300 členov z radov vládnych aj nevládnych organizácií a viac ako 15 000 dobrovoľníkov zo 185 krajín, ktorí sú špecialistami na environmentálnu tematiku. Prácu IUCN podporuje skoro 1000 zamestnancov v 45 sídlach a stovky partnerov z verejnej, nevládnej a súkromnej sféry po celom svete.
IUCN pomáha svetu nájsť pragmatické riešenia na najnaliehavejšie problémy životného prostredia. Sústreďuje sa na ocenenie prírody a jej ochranu, na efektívne a spravodlivé riadenie prírodných zdrojov, na hľadanie riešení otázok klimatických zmien, dostatku potravín a rozvoja prostredníctvom využívania poznatkov z prírodných procesov. Podporuje vedecký výskum, rieši konkrétne projekty v rôznych kútoch sveta a spája vlády, nevládne organizácie a rôzne spoločnosti, aby spoločne tvorili smerovanie politiky, zákony a overené postupy v ochrane životného prostredia.
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je členom IUCN.


Máj

Počuli ste, že...