Aggtelek - Domica curative cave - Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu

Program:                           Interreg Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020

Názov projektu SK:         Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského     a Slovenského krasu

Názov projektu AJ:          Medical/wellness tourism development in the world heritage caves of the   Aggtelek and Slovak Karst

Akronym projektu:         Aggtelek – Domica curative cave

Číslo projektu:                 SKHU/1601/1.1/035

Začiatok realizácie projektu:        1.11.2017

Koniec realizácie projektu:          31.07.2021

Rozpočet projektu ŠOP SR:          312 574,00 Eur

Celkový rozpočet projektu:         1 616 098,40 Eur

Vedúci prijímateľ:                          Národný park Aggtelek

Partner projektu:                          Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Opis projektu:

Útvary Aggteleckého a Slovenského krasu sú medzinárodného významu vďaka svojej rozmanitosti útvarov. Cezhraničný jaskynný systém, ktorý disponuje vybudovanými vstupmi na oboch stranách hranice prijme každoročne viac ako 200 000 návštevníkov.

Rozvojové aktivity boli zamerané na 3 jaskyne jaskynného systému Baradla - Domica.

Liečebný účinok vzduchu jaskyne Béke pri obci Jósvafő sa prejavil skoro, v roku 1969 sa oficiálne stala jaskyňa 1. terapeutickou jaskyňou v Maďarsku. V súčasnosti je certifikácia jaskyne už neplatná (20-ročné obdobie) a vzhľadom na stav systému chodieb a následkom rôznych procesov už nie je aktívne využívaná.

Jaskyňa Baradla je jaskyňou s najdlhšou históriou skúmania a návštevnosti na území Maďarska. Odborníci skúmajúci túto jaskyňu už dávno spozorovali, že špeciálna klíma jaskyne disponuje liečebnými účinkami, a to vďaka hygienickému a mikrobiologické stavu tunajšej atmosféry, no doteraz jaskyňa neprešla certifikáciou.

V jaskyni Domica disponujúcej významnými geomorfologickými hodnotami došlo v roku 2010 k spusteniu aktivít zameraných na vytvorenie priestorov pre klimatickú terapiu v spodnej časti šachty Demek-lápa, avšak tieto priestory doposiaľ neboli dokončené.

Tento jaskynný systém je možné považovať aj v súčasnosti za atrakciu prevádzkovanú oboma krajinami spoločne, pričom prevádzka na účely terapie si vyžaduje ešte bližšiu súčinnosť orgánov zameraných na ochranu prírody.

Účelom projektu bolo vykonanie skúšok predpísaných pre účely certifikácie jaskýň cezhraničného jaskynného systému Aggteleckého a Slovenského krasu a získanie certifikátu liečebnej jaskyne.

Na slovenskej strane boli v rámci projektu z vykonané nasledovné práce:

  • vybudovanie prístupovej cesty k štôlni Liečebne
  • postavenie dreveného objektu ako technického zázemia pobytov v jaskyni a prestrešenie vstupu pred štôlňou k Liečebni + elektrifikácia
  • úpravy vstupnej budovy jaskyne Domica
  • obnova náučného chodníka Domica
  • vybudovanie náučných lokalít Kečovo – Škrapy a Kečovo – Vyvieračka a vydanie brožúr

Rozprávali o nás:

TA3.COM - Ochranári otvorili vyhliadkové veže na pozorovanie vzácnych vtákov

https://www.ta3.com/clanok/1168244/ochranari-otvorili-vyhliadkove-veze-na-pozorovanie-vzacnych-vtakov.html

RTVS.SK - Správy RTVS - V Domici začnú skúšať speleoterapiu

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/202130      

ROŽNAVA.DNES24.SK - V Domici a Baradle objavili speleológovia vyše pol kilometra nových priestorov

https://roznava.dnes24.sk/v-domici-a-baradle-objavili-speleologovia-vyse-pol-kilometra-novych-priestorov-345334

ROŽNAVA.DNES24.SK - Jaskyňa Domica bude slúžiť aj na speleoterapiu

https://roznava.dnes24.sk/dobra-sprava-jaskyna-domica-bude-sluzit-aj-na-speleoterapiu-foto-345206

GEMER.KORZAR.SME.SK - Jaskyňa Domica bude slúžiť aj na speleoterapiu

https://gemer.korzar.sme.sk/c/22249160/jaskyna-domica-bude-sluzit-aj-na-speleoterapiu.html

SOBOTNIK.SK - Jaskyňa Domica chce ponúkať od roku 2020 speleoterapiu

https://sobotnik.sk/2019/11/domica-speleoterapia/

PRAVDA.SK - Jaskyňa Domica bude slúžiť aj na speleoterapiu

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/531158-jaskyna-domica-bude-sluzit-aj-na-speleoterapiu/

DNES24.SK - V Domici a Baradle objavili speleológovia vyše pol kilometra nových priestorov

https://www.dnes24.sk/v-domici-a-baradle-objavili-speleologovia-vyse-pol-kilometra-novych-priestorov-345334

PLUS7DNI.PLUSKA.SK – Ďalšia liečivá jaskyňa na Slovensku: Speleoterapiu objavili cez 2.svetovú vojnu

https://plus7dni.pluska.sk/veda-a-zdravie/dalsia-lieciva-jaskyna-slovensku-speleoterapiu-objavili-chori-pocas-2-svetovej-vojny

PLUS7DNI.PLUSKA.SK – Ďalšia liečivá jaskyňa na Slovensku: Speleoterapiu objavili cez 2.svetovú vojnu

https://www.tvnoviny.sk/zaujimavosti/1981195_v-jednej-z-nasich-najkrajsich-jaskyn-sa-budu-ludia-aj-liecit

GEMER.KORZAR.SME.SK - Jaskyňa Domica je na speleoterapiu vhodná. Potvrdil to skúšobný cezhraničný projekt

https://gemer.korzar.sme.sk/c/22694225/jaskyni-domica-je-na-speleoterapiu-vhodna-potvrdil-to-skusobny-cezhranicny-projekt.html   (07/2021)

MYBYSTRICA.SME.SK - Peniaze z Európskej únie prospejú aj alergikom

https://mybystrica.sme.sk/c/22765134/peniaze-z-europskej-unie-prospeju-aj-alergikom.html (10/2021)

Realizované podujatia:

Tlačová konferencia 30.10.2019 - tlačová správa pozri [.pdf]   

Tlačová konferencia 28.08.2020 - tlačová správa pozri [.pdf] 

Tlačová konferencia 28.07.2021 - tlačová správa pozri [.pdf] 
Apríl

Počuli ste, že...