DANUBEparksCONNECTED

dpc logo

Prepojenie dunajských chránených území za účelom vytvorenia dunajského biotopového koridoru

(Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor)

ČIEĽ PROJEKTU: Podpora obnovy a ochrany ekologických koridorov

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU:

Rieka Dunaj predstavuje ekologický koridor pre biodiverzitu. Zatiaľ čo sa Sieť chránených území poddunajských oblastí snaží o zachovanie tých najvýznamnejších lokalít, biotopy sú stále viac ohrozené fragmentáciou, čo narúša stabilitu ekosystémov. DANUBEparksCONNECTED je iniciatívou kampane DANUBE HABITAT CORRIDOR, ktorá je zameraná  na budovanie zelenej infraštruktúry prostredníctvom koridorov a zabránenie fragmentácii biotopov. Ponúka stratégie pre celú podunajskú oblasť a príkladné pilotné opatrenia zamerané na obnovu a udržiavanie konektivity všetkých zložiek biotopov. Projekt je zložený z nasledujúcich pracovných balíčkov, ktoré zahŕňajú jednotlivé aktivity: Pracovný balíček 1: Projektový manažment Pracovný balíček 2: KomunikáciaPracovný balíček 3: Koridor voda - ostrov divočinyPracovný balíček 4: Koridor voľný vzdušný priestorPracovný balíček 5: Koridor pevnina - suchozemský biotopPracovný balíček 6: Koridor pevnina - lesPracovný balíček 7: Dunajský biotopový koridor V rámci pracovného balíčka 3 a 5 sú plánované aktivity prepojenia a prehĺbenia ramena Dunaja v území NATURA2000 Mužlianska Sihoť odťažením sedimentov, následné odstránenie inváznych druhov a obnova prirodzeného porastu lužného lesa- Táto aktivita bude realizovaná v spolupráci s SVP, š.p. ako správcom daného územia.

TRVANIE PROJEKTU: 01.01.2017 – 01.06.2019

CELKOVÝ ROZPOČET: 3 085 412.49 €

ROZPOČET ŠOP SR: 173 117,50

PRÍSPEVOK ES (% z celkových nákladov): 85 %

PRÍJEMCA: Donau-Auen National Park

 

PARTNERI

Slovenská republika

 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Nemecko

 • Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen
 • Mesto Ingolstadt
 • Okres Passau

Rakúsko

 • Wachau Dunkelsteinerwald - Regionálny rozvoj

Maďarsko

 • Správa Národného parku Fertö-Hansag
 • Správa Národného parku Duna-Ipoly
 • Správa Národného parku Duna-Dráva

Chorvátsko

 • Prírodný park Kopački Rit-verejná inštitúcia

Bulharsko

 • Správa Prírodného parku Persina
 • Klub priateľov Prírodného parku Rusenski Lom

Rumunsko

 • Správa Biosférickej rezervácie Delta Dunării

Srbsko

 • Štátny podnik Vojvodinašume

PRIDRUŽENÍ PARTNERI

Moldavsko

 • Agentúra Moldsilva – Prírodná rezervácia Prut Nature Reserve

Rakúsko

 • Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja
 • viadonau - Österreichsiche Wasserstraßengesellschaft

Francúzsko

 • ALPARC – Alpská sieť chránených území

Nemecko

-  Bavorské štátne ministerstvo životného prostredia a verejného zdravia

Bulharsko

 • WWF Bulgaria

Ukrajina

 • European Wilderness Society Ukraine

Maďarsko

 • MAVIR

Chorvátsko

 • Ministerstvo životného prostredia a ochrany prírody

Rumunsko

 • ENEL DISTRIBUTION DOBROGEA S.A.

PROJEKTOVÁ WEBSTRÁNKA:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected

dpc


Apríl

Počuli ste, že...