Propagácia chránených území a druhov NATURA 2000

Propagácia chránených území a druhov NATURA 2000

Základné údaje o projekte:
Operačný program:
Životné prostredie
Prioritná os: 5.
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Programové obdobie:
2007 - 2013
Opatrenie: 5.1.
Ochrana a regenerácie prírodného prostredia krajiny
Kód výzvy:
OPZP-PO5-09-1
Termín realizácie projektu:
01/2010 - 12/2015
Rozpočet:
267 422,76 EUR
Cieľ projektu:
Zvýšiť environmentálne povedomie verejnosti v súvislosti s ochranou druhov a území NATURA 2000
Aktuálne informácie: stiahni [pdf]
Záverečné informácie: stiahni [pdf]

Vydané informačné publikácie:
Ilustrovaný sprievodca biotopmi: stiahni [pdf]
Národné parky Slovenska
National parks of Slovakia
Stojaté a tečúce vody
Skaly, sutiny a jaskyne
Náučné zariadenia v prírode; príručka pre tvorbu, prevádzku a údržbu náučných chodníkov, lokalít a bodov

22 druhov skladačiek o náučnom chodníku (NCH) alebo náučnej lokalite (NL)
NAPANT - NCH Demänovská dolina
NP Malá Fatra - NCH Diery a NCH Šútovská dolina
NP Veľká Fatra - Hrebeňom Veľkej Fatry
TANAP - Prosiecka a Kvačianska dolina
NP Slovenský raj - Mokrade Hnilca a Stratenský kaňon
NP Slovenský kras - Horné lúky
PIENAP - Prielom Dunajca
NP Muránska planina - Muránsk y hrad
POLONINY - Miroslava Poliščuka a K Mergancovmu prameňu
CHKO Biele Karpaty - Okolo Vršatca ? koruny Bielych Karpát
CHKO Latorica a CHKO Vihorlat - Vtáčím rajom
CHKO Cerová vrchovina ? NCH Mačacia a NCH Šomoška
CHKO Poľana - NCH Boky
CHKO Ponitrie -NCH Vtáčnik
CHKO Strážovské vrchy - NCH Súľovské skaly
CHKO Vihorlat - NCH Morské oko ? Sninský kameň ? Sninské rybníky
CHKO Východne Karpaty - Humenský Sokol
CHKO Malé Karpaty - Smolenický kras

20 sád pre CHKO a NP (obal a 6 skladačiek)
Sada TANAP, sada NAPANT, sada NP Malá Fatra, sada NP Veľká Fatra, sada POLONINY, sada PIENAP, sada NP Muránska planina, sada NP Slovenský kras, sada NP Slovenský raj, sada CHKO Biele Karpaty, sada CHKO Ponitrie, sada CHKO Strážovské vrchy, sada CHKO Kysuce, sada CHKO Horná Orava, sada CHKO Štiavnické vrchy, sada CHKO Poľana, sada CHKO Cerová vrchovina, sada CHKO Východne Karpaty, sada CHKO Vihorlat sada CHKO Latorica

Putovnú výstavu "Druhy Európskeho významu na Slovensku" si môžte zapožičať na adrese:
ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, tel.: 041/507 14 14, e-mail:ssnpmf@sopsr.sk
Popis a pokyny zapožičania: stiahni tu [pdf].


December

Počuli ste, že...