Svetový deň sťahovavého vtáctva 2023

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2023

Podobne ako každý rok vtáky rozprestrú krídla a vydajú sa na dlhú púť k svojim hniezdiskám, tak si toto jedinečné prírodné divadlo pravidelne pripomína svet a medzinárodné organizácie prostredníctvom osláv Svetového dňa sťahovavého vtáctva. Tento významný deň pripadol v tomto roku na 13. mája a 14. októbra a jeho hlavným tohtoročným odkazom je poukázať na význam vody a jej vplyvu na sťahovavé vtáctvo.

Stiahnite si oficiálny plagát na tomto linku 

VODA: PODPORA ŽIVOTA PRE VTÁKY


Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky pri príležitosti tohto dňa upozorňuje na rastúcu vodnú krízu a jej vplyv na sťahovavé vtáctvo ako aj na rastúce hrozby súvisiace s kvalitou a kvantitou vody.

Prevažná väčšina sťahovavých vtákov využíva vodné ekosystémy pre svoj život. Vo vnútrozemských a pobrežných mokradiach, riekach, jazerách, potokoch, močiaroch a rybníkoch nachádzajú sťahovavé vtáky podmienky na odpočinok, regeneráciu síl i dostatok potravy. Mnohé vodné ekosystémy sa však po celom svete zmenšujú a sú čoraz viac ohrozené zvyšujúcim sa dopytom po vodnom zdroji, znečisťovaním a zmenou klímy. Na vodu priamo viazané sťahovavé vtáctvo tak stráca vhodné lokality na odpočinok pozdĺž migračných trás a zimovísk, ale aj priestor na hniezdenie a život celkovo.

Za posledných 35 rokov zmizlo 50 % svetových mokradí, kľúčových pre sťahovavé vtáky. Zároveň dochádza u 48 % vtáčích druhov k poklesu populácie.Stiahnite si koláž na tomto linku

 • Najväčšiemu soľnému jazeru v Utahu na západnej pologuli hrozí že do 5 rokov zanikne. Využíva ho viac ako milión pobrežných vtákov.
 • Pred necelými 100 rokmi bolo Aralské jazero štvrté najväčšie jazero na svete. Dnes je považované za jednu z najväčších environmentálnych katastrof súvisiacich s vodou. Od 60. rokov  storočia vysychá v dôsledku nadmerného využívania na zavlažovanie  poľnohospodárskych pôd v púšti. To viedlo k strate živobytia rybárov a poľnohospodárov, zhoršeniu verejného zdravia v dôsledku obmedzeného prístupu k čistej vode s dopadom nielen pre komunity žijúce v okolí jazera, ale aj pre sťahovavé vtáky. Tie stratili dôležitý zdroj potravy a dôležitý bod v rámci migračnej trasy.
 • Ďalším príkladom je Sahel, rozsiahly polosuchý región v Afrike. Odlesňovanie a nadmerné spásanie oblasti viedlo k degradácii pôdy a strate vegetácie. Ohrozené je prežitie miestnych obyvateľov a voľne žijúcich živočíchov vrátane sťahovavých vtákov.
 • Čadské jazero, jeden z najväčších vodných útvarov v Afrike stratilo v roku 1960 až 90 % zo svojej plochy, čím sa vyčerpal vodný zdroj pre miestne komunity a tiež pre mnohé sťahovavé vtáky.


Stiahnite si koláž na tomto linku

Svetový deň sťahovavého vtáctva – medzinárodná ochrana

Alarmujúci pokles početnosti populácií mnohých druhov vtákov viedol k medzinárodnej ochrane ich biotopov, migračných trás, odpočívadiel a aj k praktickej pomoci pre zachovanie ich početnosti. Medzi najvýznamnejšie migračné zastávky na Slovensku v prípade vodných druhov vtákov patrí Východoslovenská nížina s Chráneným vtáčím územím Senianske rybníky a vodnou nádržou Zemplínska šírava a na západe Slovenska je to napríklad Hrušovská zdrž.

Cieľom Svetového dňa sťahovavého vtáctva je zvyšovať povedomie verejnosti o sťahovavom vtáctve a jeho význame v rôznych ekosystémoch a zdôrazniť potrebu ochrany sťahovavých vtákov a ich stanovíšť nielen v krajinách, kde hniezdia a vyvádzajú mláďatá, ale aj počas celej trasy letu zo zimovísk.

Hlavným organizátorom Svetového dňa sťahovavého vtáctva je už od roku 2006  sekretariát Dohovoru o ochrane sťahovaných druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS) a Dohovoru o ochrane africko-euroázijského vodného sťahovavého vtáctva (AEWA). Obidva medzinárodné dohovory sú administratívne zabezpečované OSN prostredníctvom Programu pre životné prostredie (UNEP). Partnermi sú aj organizácie Životné prostredie pre Ameriku (EFTA)East Asian-Australasian Flyway Partnership EAAFP .

Stiahnite si oficiálny plagát na tomto linku

Podujatia po celom svete

V rámci dňa sa konajú podujatia po celom svete v miestnych parkoch, ekocentrách, múzeách, knižniciach, školách počas celého roka: https://www.worldmigratorybirdday.org/content/event-highlights-around-world

Ako môžete prakticky pomôcť pri ochrane vtákov:

 • Redukujte spotrebu plastov! Vtáky si mýlia plávajúce plasty s potravou.
 • Odstraňujte rybárske vlasce, silóny, šnúrky, lanká! Môžu spôsobiť zamotanie vtákov vo vode, alebo pri vode.
 • Udržujte pre vtáky čistú a sviežu vodu! Mnohé vtáky sa kúpu, aby si vyčistili perie.
 • Šetrite vodou, zatvárajte vodovodný kohútik!
 • Vyhnite sa používaniu chemikálií zabíjajúcich hmyz! Vtáky ich jedia, aby prežili.
 • Chráňte vodné cesty pre podporu ochrany biotopov vtáctva.
 • Nevyrušujte hniezdiace, kŕmiace a odpočívajúce vtáky! Ľudská činnosť môže spôsobiť, že vtáky opustia svoje hniezda a mláďatá.
 • Nahraďte trávnik suchomilnými rastlinami, či trvalkami!

Omalovánku s motívom Svetového dňa sťahovavých vtákov nájdete tu 


Ak sa chcete dozvedieť viac o tohtoročnej kampani navštívte stránku:

https://www.worldmigratorybirdday.org/

http://www.cms.int/

http://www.unep-aewa.org/

https://www.efta.int/eea/policy-areas/flanking-horizontal-policies/environment

Príspevok spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...