14. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

14. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

V termíne 6.9. - 8.9.2022 sa v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši konala 14. vedecká konferencia zameraná na tému výskumu, využívania a ochrany jaskýň.

Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, na ktorých sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu, monitorovaní a ochrany jaskýň, najmä z územia Slovenska a okolitých štátov strednej Európy.

Jaskyne ako prírodné pamiatky sú chránené z hľadiska ich geologických, mineralogických, geomorfologických, hydrologických, klimatických, biologických, paleontologických, archeologických či historických hodnôt.

V roku 2022 si 14. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ pripomenula 100. výročie objavenia Važeckej jaskyne, 50. výročie objavenia Stratenskej jaskyne a 50. výročie sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne.Problematika prezentovaná na konferencii:

– geologické podmienky vývoja krasu a jaskýň, morfológia a genéza jaskýň
– minerálna výplň jaskýň, jaskynné sedimenty, rekonštrukcia paleoenvironmentálnych zmien v krase
– krasová hydrogeológia a hydrológia, geochémia a zraniteľnosť krasu
– jaskynná klíma
– jaskynná biota a biodiverzita
– paleontologické a archeologické nálezy v jaskyniach, osídlenie jaskýň, história jaskyniarstva
– využívanie a ochrana krasu a jaskýň, prevádzka sprístupnených jaskýň
– informačné systémy a dokumentácia krasových javov a jaskýň


Viac informácií o uskutočnenej Vedeckej konferencii nájdete kliknutím na tento link.
Podrobný program Vedeckej konferencii nájdete kliknutím na tento link

Článok spracoval Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR
Všetky správy

November

Počuli ste, že...