Informačný bulletin národných komitétov Európy, severnej a strednej Ázie

Národné komitéty na Medzinárodnom kongrese IUCN v Honolulu
- Na Medzinárodnom kongrese IUCN sa 1.septembra 2016 konalo prvé stretnutie národných a regionálnych komitétov členov IUCN. Na stretnutí sa zúčastnilo 150 zástupcov komitétov z každého regiónu (pole pôsobnosti IUCN je rozdelené do 10 regiónov), ako aj prezident IUCN, pán Zhang Xinsheng. Výstupy stretnutia boli prezentované počas 5. sedenia valného zhromaždenia členov, video záznam je zhliadnuteľný prostredníctvom tejto webovej stránky https://www.youtube.com/watch?v=NPQ8Xlwc__8 (prezentácia Chrisa Mahona začína v čase 1:07). Prezident sa vyjadril, že členovia IUCN sú chrbtovou kostrou IUCN a takí majú aj byť - silní, prepojení a flexibilní.
- Členovia schválili návrh vytvorenia pracovnej skupiny, ktorá bude podporovať rozvoj národných a regionálnych komitétov.
Pracovná skupina EUPAG (European Union Policy Advisory Group)
- Poradná skupina pre politiku EÚ sa stretla priamo na kongrese v septembri. Pomedzi takéto stretnutia sa ešte uskutočňujú "online" stretnutia. Hlavnými témami bola Spoločná poľnohospodárska politika, ciele trvaloudržateľného rozvoja, klimatická zmena.
Kalendár projektov členov IUCN
- Vďaka členom bolo možné vytvoriť stolový kalendár, ktorý obsahuje pohľadnice obsahujúce informácie o projektoch, ktoré členovia IUCN realizovali a ktoré prispeli k naplneniu programu práce IUCN.
Stretnutie zástupcov národných komitétov a IUCN kontaktných osôb v Štokholme
- Pracovná skupina pre rozvoj národných komitétov sa stretáva "online" každý mesiac. V dňoch 15.-16.3.2017 sa uskutoční stretnutie v Prírodovednom múzeu v Štokholme.
Rozvoj národných komitétov
- Holanský národný komitét má nového výkonného riaditeľa (Coenraad Krijger)
- Poľský národný komitét obnovuje svoju aktivitu.
- Potvrdené sú národné kontaktné osoby v Portugalsku (Paula Silva) a na Slovensku (Tereza Thompson).
Pre viac informácií, kontaktujte tereza.thompson@sopsr.sk.


Máj

Počuli ste, že...