Chceme nové a jednoznačné pravidlá v národných parkoch a chránených územiach

Chceme nové a jednoznačné pravidlá v národných parkoch a chránených územiach

Prístup k ochrane prírody na Slovensku sa musí zmeniť. A to najmä v lokalitách, kde sú národné parky a chránené územia. Tu sa musia nastaviť jednoznačné pravidlá, za ktoré je tak Štátna ochrana prírody SR ako aj Ministerstvo životného prostredia.

Rezort životného prostredia okrem iného inicioval prijatie národného memoranda o lese, ktoré by malo priniesť spoluprácu zainteresovaných subjektov a lepšiu ochranu chránených území. Ako však ukázali návrhy memoranda, ktoré prišli z dielne envirorezortu aj agrorezortu, ich predstavy o prístupe k chráneným územiam sa líšia. Minister životného prostredia László Sólymos pre TASR uviedol:

„Sme na začiatku cesty... Teraz je to o tom, aby sme si sadli a začali o tom diskutovať. Je to na nás, ako sa k tomu postavíme, aké spravíme kompromisy, aby sme našu prírodu ochránili, aby sme na tom nestrácali všetci a aby nestrácala príroda. Chceme aby národný park naozaj fungoval ako národný park. Preto sme hovorili, že podľa nás by bolo ideálne, keby územie, ktoré nazývame národným parkom, bolo pod jednou správou. Musíme si stanoviť pravidlá, čo by mal národný park spĺňať.“

 Podľa IUCN (Medzinárodnej únie pre ochranu prírody) má v národnom parku 50 až 75 percent územia fungovať v bezzásahovom režime. Na riešenie ochrany vzácnych území a zastavenie ničenia posledných zvyškov prirodzených horských lesov na Slovensku vyzvali Vládu Slovenskej republiky opakovane aj desiatky odborníkov a mimovládnych organizácií. Problém vidia najmä v "masívnej ťažbe" a výstavbe lesných ciest, ako aj slabej ochrane vzácnych území a biotopov. Žiadajú, aby sa zvýšila rozloha prísne chránených území.

Všetky správy

Marec

Počuli ste, že...