Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :9110
Názov biotopu :Kyslomilné bukové lesy
Priaznivý stav :84.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Kyslomilné bukové lesy sa nachádzajú na minerálne chudobných horninách (žuly, ruly, kremence, fylity, kryštalické bridlice, kyslé vulkanity, flyšové pieskovce a iné). V nižších polohách sú v nich stabilne primiešané duby, miestami aj jedle, kým vo vyšších polohách sú to nezmiešané bukové a zmiešané smrekovo-jedľovo-bukové lesy. V týchto polohách sa môžu vyskytovať aj na minerálne bohatších podložiach, avšak na strmších svahoch, kde sa živiny z pôdy vyplavujú. Krovinové aj bylinné poschodie je chudobné na rastlinstvo, pričom sú to druhy, ktoré znášajú zakyslenie pôdy. Kyslomilné bukové lesy rastú v podhorskom a horskom stupni v nadmorskej výške 350 1 200 (1 400)m, niekde ostrovčekovito, inde na veľkých plochách, napr. Javorníky, Volovské vrchy, Vtáčnik.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0025 Vihorlat
SKUEV0036 Litava
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0101 Klokočovské rašeliniská
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0185 Pramene Hruštínky
SKUEV0200 Klenovský Vepor
SKUEV0202 Trešková
SKUEV0203 Stolica
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0210 Stinská
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0239 Kozol
SKUEV0241 Svrčinník
SKUEV0243 Orava
SKUEV0248 Močidlianska skala
SKUEV0249 Hrbatá lúčka
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0276 Kuchynská hornatina
SKUEV0281 Tŕstie
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0320 Šindliar
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0327 Milič
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0344 Starovodské jedliny
SKUEV0348 Čierna Moldava
SKUEV0349 Jasovské dubiny
SKUEV0351 Folkmarská skala
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0377 Lukovský vrch
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0383 Ponická dúbrava
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0388 Vydrica
SKUEV0401 Dubnícke bane
SKUEV0569 Považský Inovec
SKUEV0578 Jachtár
SKUEV0593 Sokolec
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0655 Predmieranka
SKUEV0657 Malý Polom
SKUEV0663 Šíp
SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0845 Bačkovská dolina
SKUEV0858 Horná skala
SKUEV0907 Peterklin
SKUEV0918 Volovské bučiny
SKUEV0919 Kloptaň
SKUEV0924 Zbojnícka dolina
SKUEV0925 Aboď
SKUEV0926 Prostredná dolina
SKUEV0929 Helcmanovská bučina
SKUEV0930 Lúčanská Fatra
SKUEV0932 Šimonka
SKUEV0938 Rakytová hora
SKUEV0940 Hornádske lúky
SKUEV0967 Modransko- tŕňanské pustáky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR