transgreen

Stretnutie zainteresovaných subjektov v pilotnom území CZ-SK

Zápis zo stretnutia v Brzotíne: [pozri docx]
Zápis zo stretnutia vo Varíne: [pozri pdf]
Pri plánovaní ciest treba myslieť aj na migrujúce živočíchy: [pozri pdf]

Názov prezentácie Autor prezentácie Na stiahnutie
TRANSGREEN - Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody Hildegard Meyer, Miroslava Plassmann
WWF International DCP
[pdf]
Biodiverzita a doprava v Karpatoch - Ako vyriešiť problém medzi zelenou a sivou infraštruktúrou Václav Hlaváč
Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
[pdf]
AKK - Alpsko-karpatský koridory Milan Janák
WWF - DCP Slovensko
[pdf]
Pilotné územie Slovenský kras - redstavenie projektového územia Ľubica Hudáková
ŠOP SR Správa NP Slovenský Kras
[pdf]
Biokoridory v okrese Rožňava z pohľadu ochrany prírody ako naliehavý problém Milan Olekšák
ŠOP SR Správa NP Slovenský Kras
[pdf]


Zelená a sivá infraštruktúra v Karpatoch

Integrated Transport and Green Infrastructure Planning in the Danube - Carpathian Region for the Benefit of People and Nature

Číslo projektu: 242 12
Cieľ: Podpora environmentálne priateľských a bezpečných dopravných systémov a vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych sídiel.
Stručný opis projektu:
Projekt prispieva k vytvoreniu bezpečnejšej cestnej a železničnej dopravnej siete v Karpatoch, ktorá by bola šetrná k biodiverzite územia a to zlepšením plánovania, vytvorením konkrétnych dopravných riešení a zdieľaním skúseností a poznatkov. Projekt bude zameraný na ekologické koridory pozdĺž cestnej a železničnej dopravnej siete EÚ TEN-T v Karpatoch. Interdisciplinárny prístup zapájajúci projektantov, ekonómov, inžinierov, ekológov a krajinárov poskytne potrebné poznatky pre tvorbu usmernení. Projekt zabezpečí dialóg na medzisektorovej politickej úrovni, ktorého cieľom bude prijatie riešenia.
V Karpatoch boli vybrané štyri pilotné územia pre ktoré sa navrhnú konkrétne opatrenia z hľadiska plánovania a výstavby veľkej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie bezpečnosti migrujúcej zveri: Kysuce - Beskydy (Česká republika), Košice - Miškolc (Maďarsko) - Užhorod (Ukrajina), Tîrgu Mures - Iasi (Rumunsko), Lugoj - Deva (Rumunsko).
Trvanie projektu:
01. 01. 2017 - 01. 06. 2019
Celkový rozpočet:
2 502 146, 16 Euro
Rozpočet ŠOP SR:
248 502,50 Euro
Príspevok ES (% z celkových nákladov):
85
Príjemca:
WWF International Danube - Carpathian Programme
Partneri:
Slovenská republika
Štátna ochrana prírody SR
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
SPECTRA - Centre of Excellence of EU, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Česká republika
Hnutí Duha Olomouc
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Maďarsko
CEEweb for Biodiversity
Rakúsko
Dunajsko-karpatský program WWF
Rumunsko
WWF Rumunsko
Združenie "Milvus Group"
Pridružení partneri:
Česká republika
Ministerstvo životního prostředí ČR
Maďarsko
National Infrastructure Developing Private Company Ltd.
Poľsko
Ministerstvo výstavby
Rakúsko
Ministerstvo dopravy, inovácií a technológií
Rumunsko
Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo dopravy
Slovinsko
Ministerstvo výstavby
Ukrajina
Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov
Transkarpatská regionálna správa
Projektová webstránka:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen

transgreen obrazok

transgreen


Júl

Počuli ste, že...