Aktuality

Otvorenie výnimočného ekocentra vo Zvolene

Bylinkový záhon, hmatový chodník, vtáčie búdky a krmítka, javisko na ekodivadielka, altánok, posedenie pri ohni, či posedenie "U dvanásť mesiačikov", interakčné prvky. Toto všetko bolo vybudované počas letných mesiacov na Správe Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene, v jej záhrade. Daný priestor bude slúžiť ako veľká ekoučebňa pre žiakov MŠ, ZŠ a verejnosť zo Zvolena a okolia už od septembra tohto roku. Slávnostné

Čítaj viac

Medzinárodná noc netopierov

Každý rok sa vo viac ako 30 krajinách konajú rôzne podujatia zamerané na informovanie verejnosti o spôsobe života a ochrane ohrozenej skupiny živočíchov - netopierov, ktoré organizuje medzinárodná Dohoda o ochrane populácií európskych netopierov (EUROBATS). Pôvodne európska iniciatíva (Európska noc netopierov) sa postupne rozširuje aj mimo európsky región, tak ako sa rozširuje pôsobnosť Dohody.

Čítaj viac

Verejná vyhláška k CHVÚ Levočské vrchy

Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa §50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznámil formou verejnej vyhlášky dotknutým obciam

Čítaj viac

Medzinárodný deň biologickej diverzity 2012 - 22. máj

Organizácia Spojených národov vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej diverziy (MDB), aby zvýšila povedomie a

Čítaj viac

Smernica o biotopoch a finančný nástroj LIFE oslavujú 20 rokov (MŽP SR)

Dnes si pripomíname 20 výročie prijatia EU smernice o biotopoch, ktorej cieľom je prispieť k zachovaniu biodiverzity prostredníctvom ochrany biotopov a druhov európskeho významu.

Čítaj viac

Európsky deň parkov 2012 - 24 máj.

Tradíciu oslavy tohto dňa zaviedla organizácia EUROPARC Federation s cieľom lepšie priblížiť ľuďom ciele a prácu európskych chránených území a zvýšiť verejný záujem o ne. Po prvýkrát sa oslavoval v 1999. Uskutočnila sa široká škála podujatí v chránených územiach a aj mimo nich, ktoré poukázali na potrebu ich chrániť.

Čítaj viac

Ohrozenie a ochrana biodiverzity, Sabo a kol.

Publikácia Sabo P., Urban P., Turisová I., Považan R., Herian K., 2011: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov. Vydali Centrum vedy a výskumu a Fakulta prírodných vied UMB a Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica v spolupráci s o.z. Živá planéta, 320 strán, 187 ilustrácií, mäkká laminovaná obálka, šitá väzba.

Čítaj viac


Marec

Počuli ste, že...