Vyhodnotenie súťaže Krok pre prírodu

Vyhodnotenie súťaže Krok pre prírodu

Školský rok sa nezadržateľne chýli ku koncu a Štátna ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, sa s ním symbolicky lúči vyhodnotením súťaže s názvom Krok pre prírodu.

Ešte koncom mája vyhlásila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, súťaž o najlepší školský ekologický projekt zameraný na ochranu prírody a krajiny pre základné školy v okrese Banská Bystrica pod názvom Krok pre prírodu. Súťaž bola realizovaná pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku (1919 – 2019).

Hlavným cieľom školskej súťaže bolo zvyšovanie zodpovedného správania sa žiakov v oblasti ochrany prírody a krajiny všeobecne, či konkrétne pri ochrane jednotlivých druhov, území a celkovo prírodných zdrojov, zlepšenie spolupráce a podporenie aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu.

Školský rok sa blíži ku koncu a my sa s ním symbolicky lúčime vyhodnotením súťaže pod názvom Krok pre prírodu. Ocenenie získava najaktívnejšia škola v rámci mesta BB, ktorá do súťaže prispela dvomi projektmi a to Základná škola Moskovská, vyhrala ju s projektom Náučný chodník pre každého. Škola je odmenená za jej aktívny prínos a angažovanosť v oblasti ochrany prírody a krajiny v našom meste, osobný vklad pedagógov pre skvalitňovanie environmentálnej výučby a zvyšovanie povedomia žiakov, ich vedenie a podporenie rozvoja kľúčových kompetencií pre udržateľný rozvoj.

Text a foto: ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

 

Všetky správy

December

Počuli ste, že...