Aktuality

Svetový deň vody nás vyzýva: Vážme si vodu!

Už viac ako dvadsaťpäť rokov si každoročne 22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového dňa vody, ktorý sa nepretržite oslavuje od roku 1993. Cieľom tohto dňa je tiež zvyšovať povedomie o skutočnosti, že stále 2,2 miliárd ľudí nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. Apeluje na prijatie opatrení na riešenie globálneho problému s vodnou krízou a dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja v súlade s Agendou 2030 Organizácie spojených národov (OSN) v rámci cieľa 6: voda a hygiena.

Čítaj viac

Stretnutie s predstaviteľmi ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Vo štvrtok 18. marca sa stretli zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR (Dušan Karaska – generálny riaditeľ, Karol Pepich – námestník pre ochranu prírody) s vedením ÚNIE regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (Milan Ovseník – predseda, Juraj Vanko – podpredseda). Hlavnou témou stretnutia bola výmena informácií o súčasnej situácii oboch subjektov a možná spolupráca v oblasti ochrany prírody a krajiny, osobitne lesov.

Čítaj viac

Pripravujeme: Webinár o monitoringu bocianov

Pri príležitosti 20. ročníka Ekovýchovného programu Bocian pripravujeme v spolupráci so Školou ochrany prírody Varín a Základnou organizáciou SZOPK Bocian webinár o monitoringu bocianov. Sledovať ho budete môcť online už budúci utorok 23. marca o 17:00 hod.

Čítaj viac

Vedenie ŠOP SR odmieta zastrašovanie svojich zamestnancov

Vedenie Štátnej ochrany prírody SR reaguje na medializované trestné oznámenie na jedného zo svojich zamestnancov, ktorý sa mal dopustiť priestupku tým, že poskytol minulý rok rozhovor pre RTVS o Komplexnej centrálnej záchrannej službe. ŠOP SR stojí za svojim zamestnancom a odcudzuje takýto spôsob zastrašovania.

Čítaj viac

Informácia k výberovým konaniam na pozíciu riaditeľa SSJ a Správy NAPANT

Začiatkom nového roka vypísala Štátna ochrana prírody SR nové výberové konania na riaditeľa Správy Národného parku Nízke Tatry, ako aj riaditeľa Správy slovenských jaskýň. Výberové konania sa uskutočnia 16. marca.

Čítaj viac

Svetový deň divej prírody upriamuje pozornosť na lesy a ich hodnotu

Tretí marcový deň si pripomíname a oslavujeme Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day). Od roku 2013, kedy ho vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN), je najvýznamnejšou globálnou každoročnou udalosťou venovanou voľne žijúcim živočíchom a rastlinám.

Čítaj viac

Šírenie tvrdenia o zákaze práce v lese je závadzanie verejnosti

Štátna ochrana prírody SR reaguje na medializované vyjadrenia Štátnych lesov TANAP-u a Slovenskej lesníckej komory (SLK), v ktorých je uvedené, že v období od 1.3. do 31.8. nemôžu lesní robotníci v dôsledku novely zákona o ochrane prírody a krajiny pracovať v lese. Ide o zavádzajúce vyjadrenia, ktoré opäť zbytočne vytvárajú napätie medzi lesníkmi a ochranármi.

Čítaj viac


Apríl

Počuli ste, že...