Aktuality

Demänovský jaskynný systém sa stal najdlhšou jaskyňou pohoria Karpát

Dlhodobá spolupráca speleológov Správy slovenských jaskýň (SSJ) a dobrovoľných jaskyniarov Jaskyniarskeho klubu Demänovská Dolina (JK DD)priniesla v novembri 2020 objav 250 m nových chodieb a siení v Demänovskej ľadovej jaskyni. Demänovský jaskynný systém týmto prekonal svojou dĺžkou (dnes už 43 km) najdlhšiu rumunskú jaskyňu Peștera Vântului (42,16 km) a stal sa najdlhšou jaskyňou Karpát, teda pohoria, ktoré si delí medzi sebou osem krajín: Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina.

Čítaj viac

Verejné vypočutie kandidátov na riaditeľské pozície Správ NP a CHKO bude online

V najbližších dvoch dňoch, 9. a 10. decembra, sa uskutoční prvé a druhé kolo výberových konaní na pozíciu riaditeľa Správy Národného parku Poloniny a riaditeľov Správ CHKO Vihorlat a Biele Karpaty.

Čítaj viac

Informácie k odvolaniu riaditeľa Správy Národného parku Nízke Tatry

Koncom minulého týždňa požiadal minister životného prostredia Ján Budaj vedenie Štátnej ochrany prírody SR o odvolanie riaditeľa Správy Národného parku Nízke Tatry Ľuboša Čillaga. Generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska vyhodnotil všetky dôvody a s odvolaním sa stotožňuje.

Čítaj viac

CITES: Nová informácia k zasielaniu druhových kariet

Oznam pre držiteľov exemplárov CITES.

Čítaj viac

MŽP SR neudelí viac povolení na vývoz mačkovitých šeliem

Ministerstvo životného prostredia SR od 1.decembra 2020 pozastavilo vydávanie povolení na vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov druhov rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma (tiger, leopard, rys, gepard, puma) a udeľovanie výnimiek zo zákazu komerčných činností s exemplármi mačkovitých šeliem.

Čítaj viac

Informácie k výberovým konaniam na pozíciu riaditeľa národného parku a chránených krajinných oblastí

V októbri vypísala Štátna ochrana prírody SR výberové konanie na pozíciu riaditeľov Správ Národného parku Poloniny, Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Prinášame vám životopisy a koncepcie uchádzačov.

Čítaj viac

Zimujúce bociany nie sú ojedinelým javom a nie vždy potrebujú pomoc človeka

Čoraz častejšie sa na Slovensku vyskytujú jedince bociana bieleho, ktoré neodleteli zimovať do Afriky a ostávajú u nás. Neznamená to však hneď, že sú v ohrození a potrebujú pomoc človeka. V minulosti sme už zaznamenali prípady, kedy bociany prečkali zimu u nás a boli v poriadku.

Čítaj viac


Január

Počuli ste, že...