Aktuality

27. mája oslavujeme Svetový deň vydier

Svetový deň vydier (World Otter Day) viac do pozornosti verejnosti začal presadzovať Medzinárodný fond na záchranu vydier (International Otter Survival Fund). Jeho cieľom je zvyšovať povedomie o nepriaznivom stave vydier vo svete. Všetkých 13 druhov vydier zistených na rôznych kontinentoch je zaradených do červeného zoznamu IUCN, vrátane vydry riečnej vyskytujúcej sa v Európe, i na Slovensku, Ázii a severnej Afrike.

Čítaj viac

Nová publikácia hodnotí ekosystémy Slovenska a ich hodnotu

Odborný pracovník Ján Černecký spolu s kolektívom Štátnej ochrany prírody SR spracoval publikáciu s názvom „Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku“. Na Slovensku ide o prvú publikáciu vôbec, v ktorej sa hodnotia naše jednotlivé ekosystémy, a to z kvalitatívnej ako i finančnej stránky. Publikácia zároveň vyzdvihuje prínos ekosystémov ako takých. Viac o tejto problematike a samotnej publikácii napísal samotný autor.

Čítaj viac

Zdravé parky, zdraví ľudia je heslom Európskeho dňa prírodných a národných parkov

Európsky deň prírodných a národných parkov je spomienkou na vytvorenie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku 24. mája 1909. Prvýkrát ho v roku 1999 organizovala Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC) a má poukazovať na skutočnosť, že chránené územia sú cennou súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva.

Čítaj viac

Výberové konanie na generálneho riaditeľa ŠOP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vypísalo výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR.

Čítaj viac

Medzinárodný deň biodiverzity 2020 – pandémia nás varuje, aby sme ochraňovali prírodu

Vypuknutie vírusu COVID-19 zastavil bežný život po celom svete. Pandémia nám však tiež ukazuje, aké dôležité sú prírodné ekosystémy pre ľudské zdravie. Renomovaný expert na ekológiu, Henrique Miguel Pereira z nemeckého centra pre výskum biodiverzity zdôrazňuje, že tohtoročným mottom Medzinárodného dňa biodiverzity je myšlienka - „Naše riešenia sú v prírode“.

Čítaj viac

Poznáme víťazov kvízu - Ako dobre poznáš chránené územia Slovenska

Zapojili ste sa do nášho vedomostného kvízu "Ako dobre poznáš chránené územia Slovenska"? Vedomosti si v ňom preverilo takmer 250 súťažiacich. Dnes naše kolegyne zo Školy ochrany prírody vo Varíne vyžrebovali troch výhercov, ktorí dosiahli v kvíze maximálny počet 30 bodov.

Čítaj viac

Experti v rámci projektu „Centralparks“ riešia ako lepšie manažovať chránené územia

V tomto májovom období si pripomíname viaceré environmentálne dni, ktoré nám okrem iného majú pripomenúť dôležitosť prírody v našich životoch. Či už je to zajtrajší Medzinárodný deň biodiverzity, nadchádzajúci Európsky deň parkov alebo Deň Karpatských parkov. Všetkým trom oblastiam a ich rozvoju sa v rámci európskeho programu Interreg a projektu „Centralparks“ venujú aj odborní pracovníci Štátnej ochrany prírody SR v spolupráci s expertmi partnerských organizácií.

Čítaj viac


Máj

Počuli ste, že...