Výchova a vzdelávanie

Súťaž

Ktorému vodnému živočíchovi patrí táto stopa? - pokračujte v hľadaní v Biosférických rezerváciách

14. ročník trienále EKOPLAGÁT '17

ekoplagat Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia
Usporiadatelia:
Štátna ochrana prírody SR
ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra Varín
Karpatská iniciatíva pre mokrade

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline

Viac informácii o 14. ročníku trienále EKOPLAGÁT '17
(English version of the notice can be downloaded here [doc].)

Koncepcia environmentálnej výchovy v ramci MŽP SR


Apríl

Počuli ste, že...