Kontakt ŠOP SR

Kontaktné údaje:

Štátna ochrana prírody SR

Tajovského 28B

974 01 Banská Bystrica 

Tel.: 048 472 20 26, 048 472 20 27 

Fax: 048 472 20 36

Vyhľadávanie zamestnancov

 

UPOZORNENIE

Na základe zasadnutia krízového štábu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, štáb rozhodol o zákaze vstupu do všetkých budov ŠOP SR cudzím osobám.

Obmedzenie platí až do odvolania.

V prípade potreby kontaktujte zamestnancov ŠOP SR telefonicky alebo e-mailom.


Jún

Počuli ste, že...