Aktuality

Migračné cesty veľkých šeliem

Kadiaľ vedú migračné cesty veľkých šeliem a aká je úmrtnosť zvierat na cestách a železniciach vo vybraných územiach, zisťovali experti v projekte TRANSGREEN. Aj vďaka projektu poznáme posledné miesta, ktoré treba chrániť, aby sme umožnili zvieratám putovať krajinou. Projekt končí a záverečná publikácia navrhuje spôsob ochrany pre každý dôležitý migračný koridor.

Čítaj viac

Zradná krása boľševníka obrovského

V rámci starostlivosti o chránené územia zabezpečuje Štátna ochrana prírody SR v kompetenciách územných pôsobností svojich útvarov ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. Jednou takou rastlinou je aj boľševník obrovský.

Čítaj viac

Medzinárodná noc netopierov informuje verejnosť o ich význame

Posledný augustový víkend od roku 1997 pravidelne patrí Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). V tomto roku toto podujatie pripadá na 24. a 25. augusta a pôjde už o 23. ročník, ktorý sa uskutočňuje vo vyše 30 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Čítaj viac

August – mesiac zberačov, nekupujte plody z národných parkov

Zvykli sme si dávať mesiacom prívlastky symbolizujúce nejakú činnosť, typickú pre daný mesiac, či vzhľad prírody v tomto mesiaci. Marec – mesiac knihy, apríl - mesiac lesov, či máj – mesiac lásky a kvetov sú každému známe. Pracovníci Správy NAPANT v Nízkych Tatrách, sa domnievajú, že aj august by si zaslúžil svoj prívlastok. Keďže každoročne v tomto mesiaci vrcholí zber lesných plodov všetkého druhu, od čučoriedok a brusníc cez maliny až po huby, rozhodli sa august pomenovať mesiacom zberačov.

Čítaj viac

Belasý drahokam v korýtku

Pravidelná kontrola lapačov v ochrannom pásme NPR Zadná Poľana priniesla pracovníkom zo Správy CHKO-BR Poľana milé prekvapenie.

Čítaj viac

Minitábor v genofondovom sade v Bielych Karpatoch

Genofondový sad v Starej Turej na kopanici Súš - Lazy sa môže popýšiť prvou tohtoročnou úrodou. Založila ho naša Správa CHKO Biele Karpaty, ktorá v spolupráci s občianskymi združeniami pripravila aj Minitábor v genofondovom sade. Uskutoční sa už tento piatok a sobotu 16. a 17. augusta.

Čítaj viac

Sova dlhochvostá sa vracia do pohoria Tribeč

Pracovníci Štátnej ochrany prírody, Správy CHKO Ponitrie zaznamenali v tomto roku po prvý krát dokázané hniezdenie sovy dlhochvostej v pohorí Tribeč. V minulosti tam totiž vyvesili zhruba 20 kusov hniezdnych búdok, avšak pri kontrolách zistili vždy iba sovu obyčajnú.

Čítaj viac


August

Počuli ste, že...