Dreviny rastúce mimo lesa

V textoch nie sú zohľadnené legislatívne zmeny, ktoré vyplynuli zo zákona č. 506/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. januára 2014.


December

Počuli ste, že...