Aktuality

Starostlivosť o chránené živočíchy

V chovnej stanici Správy Národného parku Malá Fatra v poslednej dobe riešili rôzne prípady. Tu sú niektoré z nich:

Čítaj viac

Nemýľte si boľševník s bazou chabzdovou

V prírode môžeme momentálne vidieť kvitnúť Sambucus ebulus – baza chabzdová, ale aj nebezpečný boľševník obrovský - Heracleum mantegazianum. Po upozornení verejnosťou bola pracovníkmi Správy CHKO Štiavnické vrchy preverená lokalita s údajným výskytom boľševníka obrovského. Jeho výskyt nebol potvrdený. Na lokalite bola zaznamenaná baza chabzdová.

Čítaj viac

Stratenská Píla

Na fotke je Stratenská Píla v Slovenskom raji. Malebná vodná plocha, ktorá pôsobí harmonicky s okolitou krajinou na Stratenskej Píle, vznikla vzdutím priehrady Palcmanská Maša, dostavanej r. 1954.

Čítaj viac

Envirohry 2018

Na pôde Správy CHKO Ponitrie patriacu pod Štátnu ochranu prírody SR sa na sklonku uplynulého pracovného týždňa konal III. ročník podujatia ENVIROHRY. Pracovníci pre environmentálnu výchovu rezortných organizácií ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) si počas stretnutia vymenili nové poznatky a skúsenosti v oblasti environmentálnej výchovy, ktorým sa vo svojom pracovnom živote aktívne venujú.

Čítaj viac

Miesto pre život alebo mŕtve kamenné mestá?

Kamenné vežičky možno nájsť kdekoľvek. Pri riekach, na horách. Tento zvyk na Slovensko dorazil pravdepodobne z Himalájí. Slúžili šerpom ako veľmi jednoduchý spôsob označenia ciest v neprebádaných, neznámych oblastiach. Môžeme ich teda považovať za jednu z najstarších turistických značiek. Používajú sa aj dnes. Či už v neprehľadnom teréne, alebo na miestach, kde chýbajú smerovacie tabule.

Čítaj viac

Nová hniezdna stena pre brehuľu riečnu

Správa Národného parku Veľká Fatra sa rozhodla vytvoriť novú hniezdnu stenu pre brehuľu riečnu neďaleko starého koryta rieky Váh. Práve v tejto lokalite sa núka množstvo potravy v podobe blanokrídleho hmyzu.

Čítaj viac

Manažmentové opatrenia na Oravskej priehrade

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Horná Orava zrealizovala koncom augusta v spolupráci s dobrovoľníkmi v rámci prebiehajúceho Ornitologického tábora v lokalite Vtáčí ostrov na Oravskej priehrade manažmentové opatrenia. Ich cieľom bola obnova biotopov významných pre niektoré druhy vodných vtákov, ktoré stratili väčšinu prirodzených podmienok pre hniezdenie na území Slovenska.

Čítaj viac


Október

Počuli ste, že...