Aktuality

Turisti sa môžu tešiť na 42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou

Pri príležitosti Svetového dňa turizmu KST z TJ JAVOR LUČENEC v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR - Správou CHKO Cerová vrchovina, mestom Fiľakovo a Novohrad-Nógrad Geoparkom organizuje v sobotu 14. októbra celodenné turistické podujatie 42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou. Pre záujemcov sú pripravené štyri trasy.

Čítaj viac

Zúčastnili sme sa Európskej noci výskumníkov 2017

V piatok 29. septembra sa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky zúčastnila Európskej noci výskumníkov 2017, ktorá sa konala v Európe SC v Banskej Bystrici.

Čítaj viac

V Poloninách čistili vodné toky a turistické chodníky študenti Žilinskej univerzity

V Poloninách sa počas uplynulého týždňa venovalo dobrovoľníckym aktivitám pätnásť študentov z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity.

Čítaj viac

Vyhlásenie: Stohektárové holiny v chránených oblastiach nič neriešia

Banská Bystrica (30. septembra 2017) - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) so znepokojením sleduje mediálne vyjadrenia lesníkov na tému ochrany prírody v chránených oblastiach. Vyhlásenia na adresu ŠOP SR sa pohybujú na škále od nečinnosti, cez prehnanú činnosť až po priame obviňovanie Štátnej ochrany prírody z takzvaných podkôrnikových kalamít. Štátnym ochrancom prírody teda nezostáva iná možnosť ako sa voči týmto vyhláseniam ohradiť.

Čítaj viac

Svetový deň cestovného ruchu a chránené územia

Cestovný ruch je pre celosvetovú ekonomiku dôležitým priemyselným odvetvím. Tento sektor vytvára 10 % svetového hrubého domáceho produktu, predstavuje 30 % svetového obchodu so službami a jednu z desiatich pracovných pozícií. Poznávanie prírodných území je každoročne pre množstvo turistov hlavným cestovateľským motívom. To vytvára ideálnu príležitosť pre zvyšovanie povedomia o význame biodiverzity a nevyhnutnej potrebe jej ochrany.

Čítaj viac

Konferencia EUROPARC FEDERATION 2017

Konferencia EUROPARC je najväčším stretnutím predstaviteľov európskych národných parkov a iných chránených území, kde sa všetci členovia a partneri každoročne stretávajú v jednom z európskych chránených území, aby diskutovali, zdieľali skúsenosti, vízie a nápady, ktoré vedú k lepšej kooperácii na medzinárodnej úrovni, realizácii spoločných projektov a v neposlednom rade k vytváraniu nových kontaktov a k aktívnej spolupráci v oblasti manažmentu chránených území a zlepšenia stavu ochrany životného prostredia v celoeurópskom meradle.

Čítaj viac

Cena Natura 2000 2018

Už len 16 dní ostáva na podanie návrhov do súťaže o cenu NATURA 2000 (NATURA 2000 AWARD)

Čítaj viac


December

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...