Aktuality

Zachránili sme štyri opustené medvieďatá

V uplynulých dňoch riešila Správa NP Malá Fatra problém opustených medvieďat. Jej pracovníci sa o nich dozvedeli vďaka občanovi zo Sučian. Následne sa spustila akcia na ich záchranu.

Čítaj viac

Národný park Poloniny obhájil Európsky diplom

Národný park (NP) Poloniny rozprestierajúci sa na severovýchode Slovenska obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom (ED) Rady Európy pre chránené územie (EDPA). Udialo sa tak na zasadnutí expertov vo francúzskom Štrasburgu, kde boli prítomní zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR).

Čítaj viac

Nelegálny vstup skútrami do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

Jedným zo závažných negatívnych vplyvov na chránené územia s najvyšším 5. stupňom ochrany je aj pohyb motorových vozidiel. Dochádza ním k vyrušovaniu citlivých druhov živočíchov ako je medveď, rys a vlk a tiež ohrozených lesných kurovitých vtákov, predovšetkým hlucháňa.

Čítaj viac

Ani v zime kontrola zakázaných činností v národných parkoch neutícha

Správa Národného parku Malá Fatra od začiatku roka vykonáva pravidelné kontroly zakázaných činností v chránenom území. Nakoľko je negatívnych činností na území parku viacero, postupne sa riešia všetky.

Čítaj viac

Svetový deň divej prírody: Veľké mačky - predátory v ohrození

Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day) sa snaží poukázať na dôležitú úlohu, ktorú majú voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny v našich kultúrach, ako aj v udržateľnosti našej spoločnosti a celej planéty.

Čítaj viac

Osadili sme hniezdo pre bociana v obci Mojš

Ani silný mráz neodradil kolegov zo Správy NP Malá Fatra (ŠOP SR) od uskutočnenia avizovaného osadenia hniezda pre bociana na prázdny stĺp v obci Mojš.

Čítaj viac

Monitoring veľkých šeliem v CHKO Kysuce mal medzinárodný charakter

V druhej polovici februára sa konal už 14. ročník veľkoplošného medzinárodného monitoringu veľkých šeliem v územnej pôsobnosti Správy CHKO Kysuce a CHKO Beskydy (CZ). Pod vedením Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Kysuce a o. z. Karpatská divočina bolo v teréne obsadených celkovo 57 transektov / úsekov s celkovou dĺžkou 608 km.

Čítaj viac


Marec

Počuli ste, že...