Aktuality

Hrádzu na Senianskych rybníkoch spásajú ovce a kozy

Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat v spolupráci z SOS/Birdlife Slovensko pristúpila v prírodnej rezervácii Senianske rybníky k novinke ako sa vysporiadať so zarastaním náletových drevín.

Čítaj viac

Starostlivosť o hendikepované chránené živočíchy

Jednou z úloh Štátnej ochrany prírody SR je postarať sa o hendikepovaných chránených živočíchov. Pracovníci našej Správy CHKO Cerová vrchovina taktiež prevádzkujú Chovnú stanicu. Nachádza sa v Rimavskej Sobote a je určená iba pre hendikepované chránené živočíchy. Upozorňuje na to web chkocerovavrchovina.sopsr.sk.

Čítaj viac

Nainštalovali sme sčítacie zariadenie v Zádielskej tiesňave

Národná prírodná pamiatka Zádielska tiesňava predstavuje najkrajšie a najnavštevovanejšie miesto Slovenského krasu. Štátna ochrana prírody, Správa Národného parku Slovenský kras tu v minulosti realizovala sčítanie pohybu návštevníkov v nepravidelných intervaloch. S cieľom získať dlhodobejšie údaje o počte turistov v tomto území, bolo na náučnom chodníku nainštalované sčítacie zariadenie.

Čítaj viac

Boj s bolševníkom obrovským

Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Horná Orava sa pokúsili na samom konci júna o redukciu porastov bolševníka obrovského (Heracleum mantegazzianum). Ide o statnú inváznu rastlinu, ktorá okrem toho, že vie odolať aj herbicídom, spôsobuje človeku pri kontakte nepríjemné poranenia.

Čítaj viac

Správa NP Muránska planina prijme dvoch nových pracovníkov

Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Muránska planina, ul. Janka Kráľa 12, Revúca vyhlasuje výberové konania na pozície - „referent pre zonáciu a projekty“ a „strážca“.

Čítaj viac

Estetické vnímanie človeka a biodiverzita krajiny

Otázka na úvod. Aká záhradka vás viac osloví - tá, kde rastú 2-3 druhy kvitnúcich rastlín a 4-5 druhov úžitkovej zeleniny v pravidelných záhonoch, alebo bohatá, pestrofarebná spleť druhov s rôznym obdobím kvitnutia a plodenia?

Čítaj viac

Kriticky ohrozený mečík močiarny už rozkvitá

Na jedinej lokalite na Slovensku práve v týchto dňoch prekvitá nádherná rastlina – mečík močiarny (Gladiolus palustris). Ide o kriticky ohrozený, zákonom chránený druh európskeho významu, ktorý je v našej krajine na pokraji vyhynutia, kvôli zániku všetkých jeho lokalít.

Čítaj viac


Júl

Počuli ste, že...