Aktuality

CHKO Štiavnické vrchy si pripomína 40. výročie

Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy si v týchto dňoch pripomína 40. výročie. Presne 22. septembra 1979 bola vyhlásená za chránenú oblasť na rozlohe 77 630 ha. Nachádza sa na strednom a západnom Slovensku, zasahuje do okresov Banská Štiavnica, Krupina, Levice, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Štiavnické vrchy sú najväčšie sopečné pohorie Západných Karpát.

Čítaj viac

Vyhodnotenie fotografickej súťaže - Prázdniny s Cites-om

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, pre Vás pripravila počas prázdnin a dovoleniek fotografickú súťaž s témou Prázdniny s Cites-om. Súťaž prebiehala od 8. júla do 20. septembra a dnes už poznáme víťaza.

Čítaj viac

Karpatské bukové pralesy dostanú účinnú ochranu

Po viac ako dvanástich rokoch je na stole návrh hraníc Karpatských bukových pralesov, ktorý zabezpečí účinnú ochranu tejto jedinečnej lokality UNESCO na Slovensku.

Čítaj viac

Reakcia na hoax LZ VLK o Morskom oku

Lesoochránarske zoskupenie VLK na svojej facebookovej stránke zverejnilo pred niekoľkými dňami príspevok, v ktorom napáda Štátnu ochranu prírody, Správu CHKO Vihorlat, že v národnej prírodnej rezervácii Morské oko rekonštruuje chatu v utajenom režime, že dané územie chce vyňať z piateho stupňa ochrany, ďalej že chceme v tejto rezervácii vystrieľať bobry, vyrúbať okolité stromy a vodnú hladinu osadiť skútrami. Všetko sú to vymyslené a nepravdivé informácie.

Čítaj viac

Konferencia 100. rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky organizuje v októbri národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Koná sa pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa pri príležitosti 100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku.

Čítaj viac

Otázky a odpovede k novele zákona o ochrane prírody a krajiny

Napriek tvrdému odporu sa ministerstvu životného prostredia po sedemnástich rokoch podarilo zmeniť k lepšiemu súčasné pomery panujúce v národných parkoch. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny prijatá Národnou radou SR zakazuje plošné výruby v národných parkoch a významne posilňuje kompetencie Štátnej ochrany prírody SR v treťom a vyššom stupni ochrany.

Čítaj viac

Poslanci schválili novelu zákona o ochrane prírody

Po sedemnástich rokoch parlament schválil prelomovú zmenu v ochrane prírody na Slovensku!

Čítaj viac


Október

Počuli ste, že...