Aktuality

Nízkotatranské vrcholy v diaľkovom rekorde

Možno málokto vie, že existuje skupina nadšencov venujúcich sa krajinárskej fotografii, ktorí sa zameriavajú na fotenie (a zbieranie) ďalekých výhľadov. Zjednodušene povedané – ako ďaleko je vidno z tohto kopca? K tomu je zriadený aj projekt Na obzore, slovenský informačný portál, zameraný na diaľkové pozorovanie.

Čítaj viac

Monitoring netopierov v Malej Fatre

Zimné obdobie predstavuje dlhé a nepriaznivé časové obdobie, ktoré viacero druhov živočíchov trávi vo svojich zimných úkrytoch. Jednou takou skupinou živočíchov, ktoré zimné úkryty vyhľadávajú, sú aj netopiere.

Čítaj viac

Biosférické rezervácie na Slovensku inšpirujú svet – súťaž filmárov

Nadviaže Slovensko na svetové úspechy v minulých rokoch? Výzva pre filmárov môže opäť v pozitívnom svetle zviditeľniť naše perly – Biosférické rezervácie (Slovenský Kras, Poľana, Tatry a Východné Karpaty).

Čítaj viac

Rozvoj Ramsarskej kultúrnej siete v karpatskom regióne

Karpatské stredisko pre mokrade v Banskej Bystrici je súčasťou organizačnej štruktúry Štátnej ochrany prírody SR a svojou činnosťou patrí medzi ojedinelé v strednej Európe. Ide o informačno-propagačné stredisko, ktoré pripravuje vzdelávacie programy a materiály a šíri osvetu v rámci problematiky ochrany mokradí, ktoré sú jedny z najvýznamnejších ekosystémov, na ktorých je človek závislý.

Čítaj viac

Úspešný zimný monitoring veľkých šeliem v Malej Fatre

V januári zrealizovala Štátna ochrana prírody SR - Správa Národného parku Malá Fatra a Fatranský spolok už III. ročník Zimného monitoringu veľkých šeliem. Do terénu vyrazilo 89 ľudí, ktorí prešli 45 trás v celkovej dĺžke 360 km. Zisťovali sa pobytové znaky šeliem (stopy, trus, korisť), pri nájdení čerstvého trusu sa tento odobral na genetický výskum.

Čítaj viac

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu „OCHRANA PRÍRODY“

Práve vyšlo nové číslo vedeckého časopisu „OCHRANA PRÍRODY“ zameraného na publikovanie vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny.

Čítaj viac

Štátnu ochranu prírody SR od 1. februára 2018 povedie Martin Lakanda

Banská Bystrica (ŠOP SR) - Minister životného prostredia sa vo štvrtok 1. februára stretol so zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR. Zároveň vymenoval nové vedenie organizácie, s ktorým hovoril o cieľoch a prioritách pre najbližšie obdobie.

Čítaj viac


Marec

Počuli ste, že...