Aktuality

URSUS ARCTOS - Putovná interaktívna výstava o medveďovi hnedom

Náučno-populárnu výstavu o medveďovi hnedom Ursus Arctos môžete zhliadnuť od stredy 11. decembra v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave na Vajanského nábreží. Prostredníctvom nej návštevníci nazrú do života našej najväčšej šelmy a získajú poznatky zo súčasných výsledkov výskumu.

Čítaj viac

Príbeh krkavca so šťastným koncom

Naši pracovníci Správy NP Poloniny zverejnili príbeh krkavca čierneho, ktorý bol označený krúžkom a stratil sa pôvodnému majiteľovi. Aj napriek počiatočnému neúspechu v pátraní, príbeh tohto chráneného druhu živočícha dopadol šťastne.

Čítaj viac

Aj oravské rašeliniská potrebujú ochranné opatrenia

Jeseň sa v podaní našej Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a kolektívu jej zamestnancov opäť niesla v duchu rôznych manažmentových (ochranných) opatrení. Išlo prevažne o odstraňovanie náletov drevín, či zlepšovaní hydrických podmienok rašelinísk.

Čítaj viac

Predĺžili sme prijímanie žiadostí v Programe ochrany prírody

Chcete získať finančnú dotáciu na ochranu prírody a krajiny? Zapojte sa do Programu ochrany prírody (POP), ktorý pripravila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) formou dotácie na rok 2020. Prijímanie žiadostí sme predĺžili do 16. decembra.

Čítaj viac

Pomoc korytnačke močiarnej v NPR Tajba

Národná prírodná rezervácia (NPR) Tajba je jedno z mála útočísk korytnačky močiarnej na Slovensku. V poslednom období pre nedostatok zrážok hrozilo, že korytnačky nebudú mať dosť vody na bezpečné zazimovanie v tejto lokalite na východe krajiny. Preto sme sa rozhodli zavodniť túto lokalitu. Od štvrtka do nedele sme prečerpávali vodu a zavodňovali mŕtve rameno Bodrogu.

Čítaj viac

Manažment na vzácnej genofondovej ploche Starina

Správa NP Poloniny pristúpila v uplynulých dňoch k manažmentu vzácnej lokality v Starine. Ide o geofondovú plochu v katastrálnom území Stakčín, ktorá je výnimočná tým, že sa tu na jednom mieste vyskytuje chránený druh motýľa – modráčik horcový (Maculinea alcon) a chránený druh rastliny - horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe).

Čítaj viac

Krajší domov pre včeláriky zlaté

V mesiaci november sa na základe iniciatívy našej Správy CHKO Štiavnické vrchy zrealizoval regulačný zásah na ochranu a obnovenie biotopu chráneného druhu Včelárika zlatého (Merops apiaster). Udialo sa tak v území obce Opatovská Nová Ves.

Čítaj viac


Január

Počuli ste, že...