Metodické materiály

- Ochrana a starostlivosť o chránené stromy [pdf] (Metodická príručka, 2015)
- Prílohy 2,3,4,5 Metodickej príručky.: stiahni [doc]
- Arboristicky štandard Rez stromov 1.:
http://www.slpk.sk/eldo/2015/dl/9788055213644/9788055213644.html


Január

Počuli ste, že...