Stĺpy smrti

Územie Slovenska pretína približne 35000 kilometrov elektrických vedení. Podľa výsledkov výskumu projektu LIFE Energia (Gális et al. 2019) môže byť počet jedincov rôznych druhov vtákov, ktoré sú usmrtené v dôsledku interakcie s elektrickým vedením v rámci územia Slovenska minimálne na úrovni 13000 jedincov ročne.

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a organizáciou Ochrany dravcov na Slovensku vytvorila, v rámci projektu LIFE Energia v krajine, odbornú príručku, ktorá sa zaoberá problematikou ochrany vtáctva na elektrických vedeniach. Príručka obsahuje aktuálne poznatky a zároveň efektívne riešenia. „Cieľom príručky je v súčinnosti všetkých zainteresovaných subjektov eliminovať zranenia a úmrtnosť vtáctva na elektrických vedeniach na území Slovenska. Na základe najnovších poznatkov sa vďaka spolupráci všetkých strán neustále aktualizujú technické štandardy, inovujú konštrukčné riešenia, ochranné prvky či ďalšie spôsoby prevencie úhynov a úrazov,“ vysvetľuje zoologička a vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce ŠOP SR Andrea Lešová.

Najviac ohrozené sú dravce

Podľa dostupných informácií najviac ohrozenou skupinou vtákov sú dravce. Konkrétne sa jedná o orly, sokoly, jastraby, myšiaky, ktoré patria medzi stredné až veľké druhy. K zásahu prúdom dochádza najmä na miestach s vysokými koncentráciami vtáctva, najčastejšie v poľnohospodárskej krajine nížin, kotlín a pahorkatín. Problémy však nastávajú aj v súvislosti s hniezdami bocianov. Bociany si stavajú hniezda na vrcholoch konštrukcie stožiarov vedenia VN alebo aj priamo na drôtoch NN vedení. Počas daždivých dní dochádza k premočeniu hniezda a ku skratom, čo spôsobuje vyhorenie hniezda, úhyn mláďat či dospelých jedincov.

Spolupráca s energetickými spoločnosťami

Vplyvom nadzemných elektrických vedení na vtáctvo sa venuje organizácia Ochrana dravcov na Slovensku dlhodobo a systematicky. Už viac ako 30 rokov prebieha úzka spolupráca s energetickými spoločnosťami v rámci celého Slovenska pri riešení problému zásahov vtáctva elektrickým prúdom. Všetky kompetentné energetické spoločnosti sa podieľajú na znižovaní počtu úmrtí vtákov v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, prostredníctvom využívania vhodného typu zábran proti dosadaniu, resp. chráničiek, ktoré umožnia bezpečné dosadnutie, ako aj využívaním vhodného typu konštrukcií elektrických stĺpov.

Najefektívnejšie by bolo uloženie vedení do zeme

Podľa štatistík dostupných v príručke sú jedným z dôvodov úhynu vtáctva aj nárazy do stĺpov elektrických vedení. Existuje viacero spôsobov ako zviditeľniť elektrické vedenia na problematických úsekoch.  Postupne sa na základe štúdií realizovaných na území viacerých štátov z rôznych kútov sveta, vyvíjali prvky a skúšali rôzne farebné kombinácie na zviditeľnenie nadzemných elektrických vedení. Dodnes sa používajú napr. letecké gule, špirály rôznych veľkostí a tvarov, farebné vlajky, neoprénové pasy či kovové prvky odrážajúce slnečné svetlo a pod. Dlhodobo efektívnym spôsobom eliminácie rizika zásahov prúdom a nárazov je uloženie vedení do zeme.

Viac cenných informácií k tejto problematike sa dočítate v novej Odbornej príručke ochrany vtáctva na nadzemných elektrických vedeniach na Slovensku. Príručka môže byť využitá pre potreby ornitológov a prevádzkovateľov elektrických vedení tak, aby boli prijaté ekologicky účinné a cenovo efektívne opatrenia, a tak sa znížila mortalita vtákov.


Február

Počuli ste, že...