Nová vlčia rodina na slovensko-českom pomedzí

Nová vlčia rodina na slovensko-českom pomedzí

Malá vlčia svorka, ktorá sa na česko-slovenskom pomedzí v Javorníkoch usadila v roku 2018, priviedla túto jar na svet vĺčatá. Ide o vôbec prvé potvrdené rozmnožovanie vlkov v tejto oblasti od doby ich návratu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Tieto cenné informácie sa podarilo získať vďaka intenzívnemu monitoringu Hnutia DUHA a ďalších spolupracovníkov z našej Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Pár momentov zo skrytého života vlčie rodiny zdokumentovali zoológovia priamo v teréne:

Vlčata zachycená v Javorníkách. Foto: Peter Drengubiak

Vĺčatá zachytené v Javorníkoch. Foto: Peter Drengubiak, Správa CHKO Kysuce.

Príbeh pozorovania vlčej rodiny nájdete na: http://chkokysuce.sopsr.sk/vlcia-rodina/

Video nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=l1nObgxd6p4

Okrem rozmnožovanie vlkov sa podarilo v Beskydách a Javorníkoch potvrdiť tiež narodenia rysích mláďat. Chránená krajinná oblasť Beskydy je tak jediným miestom v Českej republike, kde sa trvale vyskytujú všetky tri druhy veľkých šeliem.

Po šiestej za sebou sa matkou stala deväťročná rysica Draža a prvýkrát rysica Lucka. Ďalšie mláďatá má aj deväťročná rysica Hermine, aktuálne sledovaná pomocou GPS telemetrie v rámci cezhraničného projektu Interreg. Viac informácií o ňom nájdete tu: http://selmyskcz.sopsr.sk/

Peter Drengubiak zo Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Kysuce hovorí:

„Ochrana vlka obyčajného je jednou z priorít v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, čomu nasvedčuje aj jeho celoročná ochrana na takmer celom území Správy. Reprodukcia a vlčie prírastky v Javorníkoch naznačujú, že potenciál pre život vlka v tomto pohorí nepochybne existuje. Je však na nás, ako sa k tejto situácii postavíme. Aj preto Správa CHKO Kysuce listom oslovila príslušné lesné úrady, ktoré majú kompetenciu usmerňovať činnosť užívateľov poľovných revírov v Javorníkoch. Cieľom je na jednej strane zabezpečiť ochranu vlka v Javorníkoch nielen ´na papieri´, ale aj priamo v teréne.“

Koordinátor monitoringu veľkých šeliem pre Hnutie DUHA Olomouc Michal Bojda k najnovším zisteniam uviedol:

„Sme radi, že sa nám po niekoľkých desiatkach rokov, kedy sa vlci na česko-slovenskom pomedzí vyskytovali skôr len prechodne, konečne podarilo potvrdiť rozmnožovanie týchto šeliem. Dúfame, že sa bude vlčej rodine dobre dariť. Jej vývoj budeme spolu s ďalšími spolupracovníkmi v teréne aj naďalej intenzívne sledovať.“

Marián Slamka a Jozef Bučko z Národného lesníckeho centra Zvolen povedali:

„Veľké šelmy potrebujú pre svoj život dostatok životného priestoru a dostatok potravy. Úspešná reprodukcie vlkov a rysov v oblasti Javorníkov potvrdzuje skutočnosť, že stavy raticovej zveri, ich prirodzenej potravy, sú v súčasnosti v danej oblasti vysoké. Potvrdzujú to aj výsledky poľovníckych štatistík, ktoré každý rok spracovávame a v neposlednom rade sa to negatívne prejavuje na stave mladých lesných porastov. Je veľmi potešujúce, že sme túto historickú udalosť mohli zaznamenať práve v období riešení spoločného medzinárodného projektu zameraného na veľké šelmy.“

Dana Bartošová z AOPK SR - RP Správa CHKO Beskydy na záver dodáva:

„Mláďatá sú budúcnosť každého živočíšneho druhu a nádeje na jeho prežitie. Preukázané úspešné rozmnožovanie vlkov v tejto okrajovej časti Karpát je významné aj preto, že početné stavy vlka obyčajného sú tu dlhodobo veľmi nízke. Ochrana veľkých šeliem sa nezaobíde bez trvalej medzinárodnej spolupráce. Na území CHKO Beskydy a CHKO Kysuce pri monitoringu a ochrane rysov, vlkov a medveďov vzájomne spolupracujú Správa CHKO Beskydy, Správa CHKO Kysuce a Hnutia DUHA Olomouc. Na prítomnosť vlčej rodiny by teraz mali brať zreteľ chovatelia hospodárskych zvierat na horských samotách a najmä v noci riadne zabezpečovať svoje ovce, kozy a teľatá a predchádzať tak konfliktným situáciám.“

Projekt Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie vlka dravého a rysa a ostrovida na československom pomedzí bol podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenských republika - Česká republika 2014 - 2020.

Text: Hnutí DUHA Olomouc, Národné lesnické centrum, Správa CHKO Kysuce a Správa CHKO Beskydy

Foto vlkov: Peter Drengubiak, Správa CHKO Kysuce

Fotogaléria:

 

 

 

Všetky správy

August

Počuli ste, že...