Tlačové informácie

Zachovajme biotopy hlucháňa aj vo Veľkej Fatre

Aktuálnou environmentálnou témou životného prostredia, ktorá v poslednej dobe rezonuje na Slovensku, je likvidácia biotopu hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus). V tejto súvislosti Štátna ochrana prírody SR a jej jednotlivé Správy Národných parkov iniciujú v týchto dňoch stretnutia s vlastníkmi, užívateľmi a obhospodarovateľmi lesa, aby sa spoločne dohodli na jednotlivých krokoch a riešeniach na zastavení úbytku biotopov hlucháňa. Deje sa tak aj v pohorí Veľká Fatra.

Čítaj viac

Aj roľník sa vie postarať o biotop

Štátna ochrana prírody SR zabezpečuje aj starostlivosť o chránené druhy rastlín a biotopy. Na základe toho naša Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica uzavrela dohodu o spolupráci o biotopy európskeho významu v SKUEV0019 Tarbucka so samostatne hospodáriacim roľníkom z obce Veľký Kamenec.

Čítaj viac

O záhadných ´lievikoch´ v krasových oblastiach

Pre krasové oblasti sú okrem jaskýň, škrapov, vyvieračiek, či ponorov charakteristické aj formy podobné lievikom, ktoré sa označujú závrty alebo krasové jamy. Odhaduje sa, že na Slovensku sú tisíce, možno až desaťtisíce závrtov. Dajú sa nájsť od Slovenského krasu, cez Nízke Tatry až po Malé Karpaty.

Čítaj viac

Zálohovanie PET fliaš pomôže aj národným parkom na Slovensku

Slovenské národné parky už dlhodobo bojujú s plastovými fľašami, resp. odpadmi tohto druhu, ktoré znečisťujú najmä vodné toky. Veľa z nich sa nachádza v sieti chránených území národných, ako aj európskych.

Čítaj viac

Vihorlatský unikát - tisíce rozkvitnutých bledúľ

Iba na desiatich lokalitách východného Slovenska dnes môžeme vidieť populácie bledúľ jarných karpatských. Najbohatšia a najznámejšia z nich je Jovsianska hrabina. Ide o prírodnú rezerváciu na južnom okraji Vihorlatu.

Čítaj viac

Dunajec - ´turistická ubytovňa´ pre kačicu ostrochvostú

V týchto dňoch môžeme na rieke Dunajec badať kačice ostrochvosté. Ich výskyt je u nás na Slovensku veľmi zriedkavý. Pozorovania sú vzácne. Viažu sa len na jarnú a jesennú migráciu, kedy si tu urobia krátku prestávku na načerpanie síl.

Čítaj viac

Náš enviroprojekt nominovaný v európskej súťaži

Počas Európskeho zeleného týždňa, 16. mája 2019, si z rúk Európskeho komisára pre životné prostredie Karmena Vellu prevezmú víťazi ocenenia za najlepšie ochranárske projekty programu LIFE+. Medzi 15 najlepšími projektmi nominovanými do finálneho hlasovania v troch kategóriách – Príroda, Životné prostredie a Klíma je aj projekt Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku, ktorého partnerom je Štátna ochrana prírody SR.

Čítaj viac


    Marec

    Počuli ste, že...