Tlačové informácie

Pozývame vás na besedu - Spoločne za naše lesy

V stredu 21. marca o 16.00 hodine sa v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene uskutoční beseda "Spoločne za naše lesy“.

Čítaj viac

Stanovisko k reportáži v TV Markíza

V súvislosti s informáciou v TV Markíza, ktorá zaznela dňa 13. marca 2018 v hlavnom spravodajstve vo veci záchrany medvieďat, ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra považuje formu, akou boli informácie interpretované za nekorektnú. Reportáž navodzuje dojem, že pracovníci štátnej ochrany prírody nemali snahu o záchranu medvieďat a mali ich údajne nechať napospas osudu, ak je ich matka mŕtva.

Čítaj viac

Národný park Poloniny obhájil Európsky diplom

Národný park (NP) Poloniny rozprestierajúci sa na severovýchode Slovenska obhájil prestížne medzinárodné ocenenie – Európsky diplom (ED) Rady Európy pre chránené územie (EDPA). Udialo sa tak na zasadnutí expertov vo francúzskom Štrasburgu, kde boli prítomní zástupcovia štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR).

Čítaj viac

Biosférické rezervácie na Slovensku inšpirujú svet – súťaž filmárov

Nadviaže Slovensko na svetové úspechy v minulých rokoch? Výzva pre filmárov môže opäť v pozitívnom svetle zviditeľniť naše perly – Biosférické rezervácie (Slovenský Kras, Poľana, Tatry a Východné Karpaty)

Čítaj viac

Štátnu ochranu prírody SR od 1. februára 2018 povedie Martin Lakanda

Banská Bystrica (ŠOP SR) - Minister životného prostredia sa vo štvrtok 1. februára stretol so zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR. Zároveň vymenoval nové vedenie organizácie, s ktorým hovoril o cieľoch a prioritách pre najbližšie obdobie.

Čítaj viac

Zimné sčítanie netopierov v Slovenskom krase so zaujímavými nálezmi

Na území národného parku Slovenský kras prebieha aj počas tohtoročnej zimy tzv. zimné sčítanie netopierov v podzemných priestoroch tohto najrozsiahlejšieho krasového územia na Slovensku.

Čítaj viac

Reagujeme na vyhlásenie SLK – spravovať chceme územia v Národných parkoch

Banská Bystrica - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) zásadne nesúhlasí s niektorými vyhláseniami Slovenskej lesníckej komory (SLK). Výskumy realizované v spolupráci s našimi či zahraničnými vedeckovýskumnými organizáciami naznačujú, že bezzásahový režim je najudržateľnejšou formou zachovania stabilných lesných ekosystémov.

Čítaj viac


    Marec

    Počuli ste, že...