Záchrana mláďaťa orla kráľovského

Záchrana mláďaťa orla kráľovského

Pri kontrole jedného hniezda orla kráľovského na východe Slovenska sa strážcom Správy CHKO Vihorlat zistilo, že na monitorovanej lokalite došlo k jeho spadnutiu. Počas posledných návštev sa v hniezde zaznamenali dve mláďatá. Nasledujúci príbeh má z časti šťastný koniec.

Po príchode na lokalitu sa totiž našlo len jedno mláďa a ani po intenzívnom prehľadávaní územia sa druhý jedinec nenašiel. Zachránené mláďa bolo spadnuté v neďalekých krovinách. Pre mladé orlíča, ktoré dostalo meno Jonatán, začali pracovníci Správy CHKO Vihorlat spolu s SOS/BirdLife vyrábať náhradné hniezdo. Upravilo sa staré spadnuté, ktoré sa ocitlo na konároch nižšie a nainštalovalo sa naň náhradné. Mláďa sa doložilo do nového hniezda a rodičia ho hneď zaregistrovali. Po kontrole na druhý deň sa potvrdilo, že rodičia mláďa kŕmia.

Orol kráľovský je našim tretím najväčším dravcom. Vďaka prísnej ochrane jeho početnosť za posledné roky na Slovensku mierne stúpla a dosiahla priaznivý stav – okolo 80 hniezdiacich párov, pričom podstatná časť populácie hniezdi práve na východnom Slovensku. Je teda neodmysliteľnou súčasťou Východoslovenskej nížiny a patrí medzi vrcholových predátorov s dôležitým významom v našich karpatských ekosystémoch. V prírode nemá prakticky prirodzených nepriateľov okrem človeka.

Najdôležitejšími negatívnymi faktormi spôsobujúcimi neúspešnosť hniezdenia sú padanie hniezd v dôsledku ich zlej stavby orlami, alebo sú zhodené silnými víchricami. Veľkým rizikom je ubúdanie vhodných lokalít na hniezdenie a potravných zdrojov v dôsledku pretvárania krajiny, vyrušovanie v čase inkubácie a tiež priame prenasledovanie (otravy, odstrely), ktoré sa však na východnom Slovensku našťastie neuskutočňujú. Orly kráľovské sa tiež stávajú obeťami zásahu elektrickým prúdom na stĺpoch.

Text: Zuzana Argalášová

Foto: Zuzana Argalášová + Matej Repel

Editácia: ŠOP SR

Ďakujeme za pomoc chlapcom s SOS/BirdLife  – M. Harčar,  P. Chrašť,  M. Repel, T. Ličak  a  Ľ. Englerovi zo Záchrannej stanice Sečovce 

Dve mladé jedince v monitorovanom hniezde (jún 2019)

Zachránené orlíča, z krovín v blízkosti hniezda

Inštalácia náhradného hniezda

Inštalácia náhradného hniezda

Inštalácia náhradného hniezda

Doloženie Jonatána do nového náhradného hniezda

Doložené mláďa v novom náhradnom hniezde

Mladý orol Jonatán v novom náhradnom hniezde

Všetky správy

Máj

Počuli ste, že...