Pomáhame pri hasení požiaru v NAPANT-e

Pomáhame pri hasení požiaru v NAPANT-e

Ako už mnohí viete, od pondelka horí les v nedostupnom teréne v národnom parku Nízke Tatry na kopci Veľký Gápeľ v katastri obce Bystrá v okrese Brezno. Požiar zasiahol plochu približne päť hektárov, pričom sa našťastie nerozšíril. Priamo na likvidácii tohto požiaru sa podieľajú aj naši zamestnanci Štátnej ochrany prírody, Správy NAPANT.

Štátna ochrana prírody SR intenzívne komunikuje s Hasičským a záchranným zborom, ponúkli sme aj náš bambi vak a veríme, že sa požiar lesa čo najskôr podarí uhasiť.

V tejto súvislosti vydalo Ministerstvo životného prostredia SR nasledovné stanovisko:

"Ďakujeme hasičom, ochranárom a každému, kto pomáha v boji proti požiaru pri Táľoch. No mrzí nás, že sa katastrofa využíva na rozdúchavanie sporov ohľadom ochrany najvzácnejších území. Za tejto situácie považujeme dnešné stanovisko Lesov SR za nešťastné. Aby sme citovali konkrétne: „Apelujeme na odstraňovanie následkov kalamít, aj keď ide o územia národných parkov. Nerobíme tak kvôli ziskov z predaja dreva, ale preto, aby sme uchránili lesy pred požiarmi“. (Lesy.sk)

Náš envirorezort dodáva, že hľadať súvislosť medzi lesnými požiarmi a ochranou najvzácnejších lokalít by v praxi znamenalo, že „horľavé“ sú len tie chránené. Pritom opak je pravdou a za väčšinou požiarov stojí človek.

„Najviac lesných požiarov v uplynulých rokoch vzniklo z dôvodu zakladania ohňov v prírode a úmyselným zapálením,“ konštatuje Prezídium hasičského a záchranného zboru v publikácii Ochrana lesov pred požiarmi.

Veríme, že požiar pri Táľoch bude čoskoro uhasený. A dúfame, že rýchlo zhasnú aj náznaky, že chrániť prírodu pred ľudskými zásahmi je prejavom pyrománie.

(Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR)

Foto: HaZZ

Všetky správy

Január

Počuli ste, že...