Inšpektori životného prostredia stopli ťažbu v národnom parku

Inšpektori životného prostredia stopli ťažbu v národnom parku

Podozrenie z náhodnej ťažby v biotopoch hlucháňa opäť pripomenulo význam novely zákona o ochrane prírody. Slovenská inšpekcia životného prostredia začala v pondelok štátny dozor v súvislosti s náhodnou ťažbou v Ľubochnianskej doline v Národnom parku Veľká Fatra.

Podľa podozrení Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody SR, štátnych inšpektorov životného prostredia, či verejnosti ťažba sa vykonáva aj v biotopoch hlucháňa hôrneho. Kým štátny dozor neskonči, platí zákaz ťažby v dotknutých oblastiach. Ťažba bola realizovaná v rámci lokalít, pre ktoré Okresný úrad Ružomberok, na základe podnetu nás, teda Štátnej ochrany prírody SR, vydal už 18. februára 2019 upozornenie na nebezpečenstvo zničenia biotopu hlucháňa hôrneho.

Aktuálna náhodná ťažba v Národnom parku Veľká Fatra opäť podčiarkla dôležitosť novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú v posledných týždňoch schválila vláda SR. Nová legislatíva dáva do rúk reálne právomoci Štátnej ochrane prírody SR. A to pri náhodnej, tak pri plánovanej ťažbe v najvzácnejších lokalitách Slovenska. Po schválení novely parlamentom budeme dávať súhlas ešte pred samotným začiatkom ťažby. Nebude preto nutné konať až po začatí výrubov.

Posilnenie ochrany prírody v národných parkoch je obzvlášť dôležité vo vzťahu k ikonickým druhom slovenských lesov, kam patrí aj hlucháň hôrny. Za posledné tri roky zelený rezort prijal viacero konkrétnych opatrení. V roku 2018 okrem Programu záchrany hlucháňa hôrneho na Slovensku pribudlo celkovo 1262 hektárov bezzásahového územia práve pre tento vzácny druh.

Text a foto: MŽP SR

Editácia: ŠOP SR

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...