Záchrana vydry riečnej

Záchrana vydry riečnej

Vo štvrtok 16. mája v ranných hodinách nahlásila polícia Správe CHKO Štiavnické vrchy výskyt uväznenej vydry v Lutilskom potoku. Naši pracovníci začali okamžite konať a prípad má tak napokon šťastný koniec.

Vydra riečna bola uväznená v sklápacích železách. Po príjazde pracovníkov ŠOP SR, Správy CHKO Štiavnické vrchy sme ju vyslobodili, posúdené bolo jej poranenie zadnej končatiny, na ktorej sme zachytili menšiu tržnú ranu. Nasledovalo teda ošetrenie a potom i samotný prevoz a vypustenie na vhodnej lokalite. Ide o prvý takýto prípad zaznamenaný v doterajšom pôsobení Správy CHKO Štiavnické vrchy.

Nie každý takýto prípad má šťastný koniec a z tohto dôvodu sa chce ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy poďakovať aj ohlasovateľke za včasné upovedomenie kompetentných orgánov, ktoré napomohlo k vráteniu vydry riečnej do voľnej prírody, jej prirodzeného prostredia. Spoločenská hodnota tohto druhu európskeho významu je 1840 EUR. Teraz je už na Polícii SR, aby identifikovala zodpovednú osobu a vyvodila aj náležité dôsledky tohto protiprávneho konania. ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy bude pri objasňovaní tohto prípadu súčinná s vyšetrovacími orgánmi.

Text: Správa CHKO Štiavnické vrchy + ŠOP SR

Titulné foto: ilustračné

fotografie z akcie, Správa CHKO Štiavnické vrchy

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...