Prezentovali sme Verejný odpočet činností ŠOP SR za rok 2017

Prezentovali sme Verejný odpočet činností ŠOP SR za rok 2017

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) prezentovala vo štvrtok 24. mája 2018 v Banskej Bystrici Verejný odpočet svojich činností.

V priestoroch ŠOP SR, Správy Národného parku Nízke Tatry na Lazovnej ulici sme sa najprv zamerali na všeobecnú charakteristiku organizácie. Môžete si ju pozrieť TU.

Následne sa prezentovali vybrané témy činností ŠOP SR v roku 2017:

- Ochrana a manažment veľkých šeliem z pohľadu Štátnej ochrany prírody

prezentácia: šelmy

- Aktivity v rámci Karpatského dohovoru a s ním súvisiaceho projektu TRANSGREEN

prezentácia: transgreen

- Nálezy vzácnych druhov rastlín a realizované manažmentové opatrenia na zabezpečenie  starostlivosti o biotopy a druhy európskeho a národného významu

prezentácia: doplníme

- Preventívne opatrenia na zabránenie šírenia škodcov

prezentácia: podkornyhmyz

- Druhá aktualizácia Národného zoznamu území európskeho významu

prezentácia: uzemia

- Geologický výskum jaskýň Demänovskej doliny (Slovenská správa jaskýň)

prezentácia: jaskyne

- Zabezpečovanie praktickej starostlivosti o chránené živočíchy

prezentácia: zivocichy

Uvedená prezentácia verejného odpočtu sa skončila diskusiou a záverečným poďakovaním všetkých zúčastnených.  

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...