Živé kamerové prenosy v národnom parku Veľká Fatra

Živé kamerové prenosy v národnom parku Veľká Fatra

Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku (NP) Veľká Fatra spolu s firmou PROFI-NET s.r.o. vám prinášajú tri nové živé kamerové prenosy. Pozorovať môžete migračnú trasu veľkých šeliem, ďalej hniezdo našej najkrajšej sovy plamienky driemavej a hniezdenie labutí hrbozobých v starom koryte Váhu.

Migračná trasa veľkých šeliem

Prvým živým kamerovým prenosom je pohľad do interiéru starého bukovo – jedľového lesa nachádzajúceho sa na hrebeni Veľkej Fatry. Okrem pravidelných návštev medveďa hnedého, diviaka lesného, jazveca, líšky, či kuny sa môže pred kamerou zjaviť aj plachý vlk, rys alebo mačka divá. Táto lokalita bola počas niekoľkých rokov monitorovaná ako migračná trasa veľkých šeliem. Pred samotným projektom živého prenosu slúžila na monitoring predovšetkým medveďa hnedého, ktorý prebiehal pomocou fotopascí.

Účelom tohto projektu je poskytnúť návštevníkom možnosť sledovať zvieratá v ich prirodzenom prostredí z pohodlia domova, keďže nie každý má časové, zdravotné, či už iné možnosti tráviť v lese dostatok času na to, aby uvidel divé zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Novinkou je, že kamera sníma aj zvuk, môžete tak počuť kedy je aktivita vtáčieho spevu najvyššia, tiež môžete zachytiť praskot konárov pod labami prichádzajúceho medveďa, či nočné húkanie sovy lesnej. Veríme, že projekt vám pri sledovaní prinesie mnohé zážitky, poodhalí správanie zvierat a etológiu druhov a v konečnom dôsledku prispeje k pozitívnemu vnímaniu veľkých šeliem na území Veľkej Fatry.

Tento technicky náročný projekt vznikol aj vďaka ochote a súhlasu užívateľa a vlastníka pozemkov, na ktorých sa realizuje. Poďakovanie patrí tiež firme tip-net a Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin, ktorý nám umožnil zriadenie retranslačného bodu pre zabezpečenie konektivity na danú lokalitu. Ďalej Jurajovi Žiakovi (Správa NP Veľká Fatra), ktorý odborne celý projekt pripravil a koordinoval a Ivanovi Daránimu, ktorý zabezpečil a koordinoval technickú časť projektu. Poďakovanie tiež patrí pracovníkom Správy Národného parku Veľká Fatra Ivanovi Milanovi a Júliusovi Schestágovi a v neposlednom rade riaditeľovi Správy Národného parku Veľká Fatra Petrovi Vantarovi.

Plamienka driemavá

Druhým živým kamerovým prenosom je pohľad do hniezda našej najkrajšej sovy plamienky driemavej. Plamienka driemavá je tzv. synantrópny druh, ktorého výskyt je viazaný na blízkosť ľudských sídel. Na hniezdenie využíva ľudské stavby, predovšetkým hospodárske budovy ako maštale, humná, povaly, senníky a tiež kostolné veže. Párik, ktorého hniezdenie máte možnosť sledovať, hniezdi v hniezdnej búdke inštalovanej pod štítom starého humna. Aktuálne samička sedí na 4 vajíčkach, z ktorých sa koncom mája majú liahnuť mláďatá. Plamienky driemavé v minulosti z Turčianskej kotliny takmer vymizli a v súčasnosti prežívajú len vďaka podpore reintrodukčných programov. Poďakovanie za spoluprácu a ústretovosť patrí firme GAYA s.r.o. a TURVOD a.s. Prenos odborne pripravil a koordinuje Juraj Žiak (Správa NP Veľká Fatra), technickú logistiku a koordináciu zabezpečuje Ivan Daráni.

Labuť hrbozobá

Správa Národného parku Veľká Fatra spolu s firmou PROFI-NET s.r.o. ponúka aj tretí nový živý prenos. Tentokrát kamera sníma hniezdenie labutí hrbozobých v starom koryte Váhu. Kolísajúca hladina Váhu a časté zmeny prietoku vody neumožňujú labutiam v tejto časti rieky každoročne úspešne vyhniezdiť. Veríme však, že táto sezóna im bude priať a začiatkom júna sa dočkáme liahnutia malých labutí. Aktuálne labutia samička zahrieva 4 vajíčka a labutí samec starostlivo stráži okolie hniezda. Mocnými údermi krídel, dokáže odohnať aj nepomerne väčšieho narušiteľa územia, ako je on sám. Labuď hrbozobá je náš najťažší lietajúci vodný vták a patrí medzi zúbkozobce. Mláďatá sú nekŕmivé a po vyliahnutí veľmi rýchlo opustia hniezdny ostrovček. Do tej doby ich môžete nerušene sledovať spolu snami. Aj tento projekt odborne pripravil a koordinuje Juraj Žiak (Správa NP Veľká Fatra), technickú časť projektu zabezpečil a koordinuje Ivan Daráni a jeho tím.

Všetky tieto prenosy môžete sledovať na našich stránkach npvelkafatra.sk a kukaj.sk.

Text a Foto: Štátna ochrana prírody SR a Správa NP Veľká Fatra

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...