Štátna ochrana prírody začína s maďarskými partnermi realizovať unikátny projekt v Podunajsku

Štátna ochrana prírody začína s maďarskými partnermi realizovať unikátny projekt v Podunajsku

Šamorín (20. septembra) – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky sa zapája do unikátneho projektu Cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarská republika, ktorý bude realizovať spoločne s Národným parkom Nezidersko - Hanság v Maďarsku. Medzinárodný projekt s názvom „Prípravné aktivity prírodného parku Szigetkoz - Žitný Ostrov a ďalšie spoločné iniciatívy v ochrane prírody“ sa zameriava na vypracovanie konceptu cezhraničného prírodného/národného parku v priestore Podunajska, kde je v súčasnosti vnímaná veľká potreba založenia funkčnej a udržateľnej organizácie. Tá by bola zodpovedná za koordináciu ochrany prírody, environmentálneho vzdelávania a ekoturistických iniciatív pozdĺž slovensko-maďarskej hranice.

Dlhodobým cieľom projektu je podporiť cezhraničnú spoluprácu organizácií ochrany prírody prostredníctvom vytvorenia spoločného prírodného/národného parku v regióne Žitného ostrova na slovenskej strane Dunaja a Malého Žitného ostrova (Szigetkoz) na maďarskej strane Dunaja.

„Projekt inovatívne integruje iniciatívy ochrany prírody, vidieckeho rozvoja, environmentálneho vzdelávania, ekoturizmu a záchrany prírodného a kultúrneho dedičstva v regióne Žitného ostrova a Malého Žitného ostrova. Vytvára predpoklad na jeho udržateľné využívanie. Prostredníctvom projektu chceme posilniť spoluprácu maďarských a slovenských inštitúcii v oblasti ochrany prírody. Posilniť existujúce výmenné programy zamerané na environmentálne vzdelávanie a organizovanie spoločných workshopov a terénnych  programov pre maďarských a slovenských študentov,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii v Šamoríne riaditeľ sekcie projektov Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

Hlavný partner projektu Národný park Nezidersko - Hanság v Maďarsku má dôležité skúsenosti a poznatky z fungovania cezhraničného národného parku, ktorý tvorí s rakúskym národným parkom National Park Neusiedler See-Seewinkel. Genéza vzniku Szigetkozu a Žitného ostrova na spoločnej báze a blízkosť týchto chránených území zdôvodňuje v regióne zosúladenie aktivít na úseku ochrany prírody a krajiny. Spolupráca zodpovedných inštitúcií na tomto úseku sa však zosilnila iba v posledných rokoch. Medzi prvými aktivitami tohto projektu tak bude vytvorenie základnej štúdie a plán starostlivosti o územie Szigetkozu a Žitného ostrova. „Dunaj a jeho hranica nás nerozdeľuje, ale spája. Na oboch stranách Žitného ostrovov žijú ľudia , ktorí sa vedia chytiť príležitosti. Hlavným cieľom programu Interreg je generovať aktivity, nové myšlienky a spoločne ich rozvíjať na oboch stranách hranice. Projekt podporí ekoturizmus v tejto oblasti, zvýši študentom povedomie o prírodných  a kultúrnych hodnotách. Som rád, že sa do neho zapojili aj regionálne samosprávy. Dôležitou súčasťou je vypracovanie spoločného programu starostlivosti o územie a správu prírodných hodnôt,“ tvrdí Atilla Fersch z Národného parku Nezidersko – Hanság na maďarskej strane.

Do projektu za takmer 470 tisíc eur sú okrem Národného parku Nezidersko - Hanság a Štátnej ochrany prírody SR zapojení aj ďalší partneri. Zo Slovenska je to Regionálna rozvojová agentúra Šamorín a z Maďarska Waldorfské združenie ochrancov a priateľov prírody Pstruhový kruh a samospráva mesta Mosonmagyaróvár.

Popri realizácii spoločných aktivít zameraných na prípravu prírodného parku Szigetkoz-Žitný ostrov, ktorý má byť v budúcnosti súčasťou pripravovaného národného parku Podunajsko. Projekt podporí ekomobilitu v regióne partnerov (bicykle, kanoe a prívesy vhodné na prepravu týchto dopravných prostriedkov), aby pri spoznávaní prírodných hodnôt Žitného ostrova a Malého Žitného ostrova (Szigetkoz) návštevníci využívali zelenú dopravu. Naplánované sú mobilné interaktívne výstavy (geológia Dunaja, hodnoty lesných biotopov Szigetkoz – Žitný ostrov, typická flóra a fauna územia), vytvorenie mobilného laboratória a prezentovanie v 6 centrách ekologickej výchovy a v 30 školách na obidvoch stranách hranice. Zorganizujú sa špeciálne tvorivé dielne s cieľom zainteresovať do nich sociálne slabších občanov. Ďalšou aktivitou je rozvíjanie trasy geocachingu s vytvorením ďalších 20 bodov geocachingu, a vytvorenie aplikácie s obsahom 15 trás geocachingu. Partneri projektu zorganizujú dovedna 174 cezhraničných podujatí, na ktorých bude participovať takmer 2 500 maďarských a slovenských účastníkov s cieľom posilniť cezhraničnú spoluprácu. Z plánovaných výstupov môžeme spomenúť napríklad ekomobilnú flotilu kanoe, ekoflotilu bicyklov, čln na solárny pohon, mobilnú interaktívnu výstavu o Podunajsku, hodnotiacu štúdiu postojov dotknutých subjektov a verejnosti k prírodnému/národnému parku, ďalej environmentálnu štúdiu, brožúry zamerané na obnovy biotopov a udržateľne obhospodarovanej krajiny, zrealizuje sa i obnova biotopov na 11,85 ha pre účely environmentálneho vzdelávania, súčasťou bude 15 workshopov pre miestne skupiny a dotknutú verejnosť a 4 terénne exkurzie s programom pre maďarských a slovenských študentov.

Na maďarskej strane by mal vzniknúť prírodný park Malého Žitného ostrova (Szigetkoz) už v budúcom roku. Jeho riaditeľom bude súčasný podpredseda župy Győr Monson – Sopron Pető Péter, ktorý na tlačovej konferencii v Šamoríne povedal:  „Szigetkoz je malým bratom Žitného ostrova. Verím, že sa to prejaví aj v rámci tohto projektu, ktorý má dobré základy. Nezávisle od politického diania je spolupráca na oboch stranách hranice medzi štátnymi inštitúciami príkladná. Našou dlhodobou víziou je zriadenie cezhraničného národného parku ako je tomu v zahraničí, napríklad medzi Nemeckom a Rakúskom, či Nemeckom a Francúzskom.“

Aktivity realizované v rámci projektu „Prípravné aktivity prírodného parku Szigetkoz - Žitný Ostrov a ďalšie spoločné iniciatívy v ochrane prírody“ víta aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Jószef Berényi, ktorý vyzdvihol celú programovú oblasť Interregu: „Všetci, ktorí žijeme v tomto regióne vieme, že veľký a malý Dunaj určuje naše životy. Je tu veľká výzva, aby sme si udržiavali životné prostredie , dbali na prírodné prostredie v oblasti malého a veľkého Dunaja. Ak sa tak udeje, môžeme z toho prameniť napríklad v oblasti cestovného ruchu. Sme radi, že tento projekt získal podporu. Viaceré subjekty v Trnavskom samosprávnom kraji boli v programe Interregu úspešné. Najviac projektov sa týka práve oblasti životného prostredia.“

Všetky správy

Február

Počuli ste, že...